flag_ua

Tłumacz przysięgły ukraiński – język powszechniejszy niż myślisz…

Tłumaczenia ukraiński Warszawa

W świetle ostatnich wydarzeń na Ukrainie oczy świata zwrócone były właśnie na ten kraj. To doskonała okazja, by zdać sobie sprawę, iż mowa ukraińska różni się od języka rosyjskiego, stanowi odrębność. Ukraińskim językiem posługuje się na świecie aż 47 milionów ludzi, i to nie tylko na Ukrainie, lecz także we wspomnianej Rosji, na Białorusi, w Mołdawii, Stanach Zjednoczonych oraz Kanadzie. W Polsce istnieje liczna mniejszość ukraińska. Tłumaczenia przysięgłe z języka ukraińskiego są oferowane przez wiele biur translatorskich, a ich koszt zależny jest od rodzaju tekstu i dokumentu. Znaczenie ma tutaj nie tylko rodzaj przekładu (ceny tłumaczenia z ukraińskiego na polski są niższe), ale też jego charakter (skomplikowane naukowe teksty wymagają zasięgnięcia pomocy stosownego specjalisty), oraz czas, w jakim spodziewamy się realizacji zlecenia. Na ogół koszty „błyskawicznych” tłumaczeń są wyższe.

Pozycja języka ukraińskiego

Język ukraiński powstał z języka prasłowiańskiego. Nie jest wewnętrznie jednolity – można w jego obrębie wyróżnić kilka zespołów dialektów (północne, południowo – wschodnie, południowo – zachodnie). Co ciekawe, jedna z gwar – rusińska (czyli łemkowska) jest przez wielu lingwistów uważana za odrębny język. Jeśli chodzi o rodowód języka ukraińskiego, to mowa ta rozwinęła się i przeobraziła we współczesny kształt stosunkowo niedawno. Choć pierwsze zapisy w języku ukraińskim datuje się na wiek XII i XIII, to literacki język narodził się dopiero na przełomie XVIII i XIX wieku. Duża w tym zasługa ówczesnych pisarzy, poetów czy dramaturgów. Co interesujące – współcześnie język ukraiński wciąż „walczy” o swoje równouprawnienie, co budzi liczne kontrowersje, szczególnie na politycznych scenach państw bloku wschodniego. Wbrew obiegowym opiniom, ukraińska mowa jest bardziej podobna do białoruskiej niż do rosyjskiej. Ponadto w ukraińskim występują zapożyczenia z niemieckiego, czeskiego, oraz oczywiście języka polskiego (stanowią one aż 14 % ogółu słownictwa). Ma to związek ze wspólną, wielowiekową historią obu krajów.

Ustne i pisemne

Używając języka ukraińskiego w formie pisemnej stosuje się tzw. cyrylicę ukraińską. Reguły gramatyczne nie należą do specjalnie skomplikowanych – wyróżniamy na przykład podobną liczbę czasów, co w języku polskim. Natomiast rzeczowniki odmieniają się przez rodzaje, liczby (a więc analogicznie jak w języku polskim), oprócz tego występuje podział na rzeczowniki „żywotne” (istoty żywe, ludzie, zwierzęta) oraz „nieżywotne” (rośliny, przedmioty, abstrakty). Pewne podobieństwa nie oznaczają jednak, że pisemne tłumaczenia z ukraińskiego oraz tłumaczenia na ukraiński są łatwe do wykonania, szczególnie w przypadku przekładu tekstów specjalistycznych, technicznych czy rozmaitych aktów prawnych, notarialnych. Pomoc tłumacza przysięgłego jest w tych ostatnich przypadkach niezbędna.

Jeśli chodzi o tłumaczenia ustne z i na ukraiński – to mogą się one okazać szczególnie przydatne w kontaktach z zagranicznymi kontrahentami (ale nie tylko). Wymowa ukraińska różni się bowiem zasadniczo zarówno od polskiej, jak i od rosyjskiej (z którym to językiem znaczna liczba obywateli RP miała do czynienia). Nawet ukraiński akcent jest nazywany „swobodnym” – może padać na określoną sylabę, pierwszą bądź ostatnią, na przedrostek – dlatego też płynne posługiwanie się językiem ukraińskim może nastręczać nie lada trudności. A podstawą relacji – zarówno handlowych, jak i dyplomatycznych, jest przecież komunikacja, zarówno wewnątrz kraju, jak i poza jego granicami.