Usługi tłumaczeń

Biuro tłumaczeń “ABC Tłumaczenia” świadczy kompleksowe usługi translatorskie zarówno osobom prawnym, jak i fizycznym. Wykonujemy tłumaczenia ustne oraz pisemne, zwykłe i uwierzytelnione (powszechnie zwane przysięgłymi).

Współpracujemy z korporacjami, biurami, kancelariami, którym zależy na profesjonalnych tłumaczeniach wszelkiego rodzaju tekstów specjalistycznych, obejmujących między innymi:

 • dokumenty z zakresu obrotu gospodarczego, np. zaświadczenia o zarejestrowaniu spółek,
  dokumenty KRS, bilanse, sprawozdania biegłych rewidentów, raporty, wpisy do ewidencji
 • dokumenty o tematyce prawnej, np. wszelkiego rodzaju akty notarialne (oświadczenia,
  poświadczenia, zezwolenia, protokoły), wszelkiego rodzaju umowy handlowe, umowy
  zatrudnienia, umowy najmu, umowy dzierżawy, pozwy, wyroki sądowe
 • dokumenty medyczne, np. epikryzy, zaświadczenia lekarskie, zwolnienia lekarskie
 • teksty techniczne, np. instrukcje obsługi, deklaracje zgodności.

Tłumaczymy z i na wiele języków m.in.:

 • uk angielski
 • rurosyjski
 • deniemiecki
 • frfrancuski
 • czczeski
 • eshiszpański
 • uaukraiński
 • itwłoski
 • dkduński
 • nlniderlandzki
 • nonorweski
 • ltlitewski
 • ptportugalski
 • rorumuński
 • seszwedzki
 • huwęgierski
 • oraz z / i na inne.

Pozostajemy również do dyspozycji osób prywatnych i chętnie świadczymy usługi na ich rzecz. Możemy pochwalić się wieloma stałymi klientami, którzy wracają do nas z nowymi zleceniami, ponieważ oferujemy najniższą cenę za tłumaczenia:

 • wszelkiego rodzaju dokumentów standardowych, takich jak akty stanu cywilnego, dyplomy cennik – dokumenty standardowe
 • dokumentów kadrowych: CV i listów motywacyjnych, listów referencyjnych, zaświadczeń o wynagrodzeniu, umów o zatrudnieniu
 • wszelkiego rodzaju zezwoleń dla cudzoziemców, np. zezwolenia na zamieszkanie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zezwolenia na osiedlanie, zezwolenia na pracę, decyzje o nabyciu obywatelstwa polskiego
 • dokumentów, niezbędnych do zarejestrowania pojazdów w Polsce: dowodów rejestracyjnych, umów sprzedaży, faktur, książek pojazdów z Belgii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Wielkiej Brytanii cennik – dokumenty samochodowe

Mogą Państwo na nas liczyć we wszelkich sprawach, w których niezbędna jest obecność tłumacza. Będziemy z Państwem współpracować w sytuacjach, w których stawiennictwo tłumacza wymagane jest prawem, czyli między innymi przy:

 • zawieraniu związku małżeńskiego z obcokrajowcem
 • sporządzaniu aktu notarialnego, w którym jedna ze stron nie włada językiem polskim
 • występowaniu przed sądami w sprawach, obejmujących obcokrajowców
  itp.)

Jesteśmy do Państwa dyspozycji również we wszelkich kontaktach z cudzoziemcami, aby wesprzeć i poprawić komfort Państwa kontaktów, rozmów, ofert i negocjacji z obcokrajowcami.

Błyskawiczna wycena on-line

Załącz tekst i pozwól nam przedstawić ofertę na jego przetłumaczenie.
Odpowiemy w ciągu 1 godziny (w godzinach pracy naszego biura tłumaczeń)

Tłumaczenie zwykłe
Tłumaczenie przysięgłe
Załącz plik/pliki
Dodaj plik nr 1
Dodaj plik nr 2
Dodaj plik nr 3
Dodaj plik nr 4

Akceptowane są pliki w formatach: txt, doc, docx, otf, pdf, jpg

Akceptuje politykę prywatności więcej