Tłumaczenia ustne

Tłumaczenia ustne dzielą się na:

  • Konsekutywne (następcze), które wykorzystuje się podczas rozmów handlowych, konferencji prasowych, szkoleń i prezentacji. W tego rodzaju tłumaczeniu prelegent robi w swoim wystąpieniu przerwy, by umożliwić tłumaczowi przełożenie przemówienia na język słuchaczy. Tłumaczenia konsekutywne nie wymaga specjalistycznego sprzętu i w obrębie jednego języka wykonuje je 1 tłumacz
  • Tłumaczenia symultaniczne (równoczesne), które wykorzystuje się podczas konferencji
    międzynarodowych, kongresów i spotkań z udziałem wielu międzynarodowych uczestników. W takim tłumaczeniu przekład następuje w trakcie wypowiedzi prelegenta i wymaga specjalistycznego sprzętu oraz zaangażowania zespołu 2 tłumaczy (dla jednego języka obcego), którzy wymieniają się w odstępach półgodzinnych.
  • Rodzajem tłumaczenia symultanicznego jest tłumaczenie szeptane (asysta tłumaczeniowa).
    Tłumacz znajduje się przy swoim słuchaczu i ściszonym głosem na bieżąco przekazuje treści wypowiedzi rozmówcy. Tego rodzaju usługi przydatne są podczas rozmów biznesowych i negocjacji.

banner-rosyjski

Szczegółowy cennik dostępny jest w zakładce tłumaczenia ustne cennik

Błyskawiczna wycena on-line

Załącz tekst i pozwól nam przedstawić ofertę na jego przetłumaczenie.
Odpowiemy w ciągu 1 godziny (w godzinach pracy naszego biura tłumaczeń)

Tłumaczenie zwykłe
Tłumaczenie przysięgłe
Załącz plik/pliki
Dodaj plik nr 1
Dodaj plik nr 2
Dodaj plik nr 3
Dodaj plik nr 4

Akceptowane są pliki w formatach: txt, doc, docx, otf, pdf, jpg

Akceptuje politykę prywatności więcej