Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ABC Tłumaczenia Małgorzata Panasiuk z siedzibą pod adresem: ul. Białostocka 22 lok. 41, 03-741 Warszawa, poczta@abctlumaczenia.pl.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania zleconej usługi tłumaczenia.
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy ABC Tłumaczenia na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych.
Pani/Pana dane osobowe będziemy przechowywali przez czas obowiązywania umowy/współpracy, a także po jej zakończeniu (maksymalnie przez okres 5 lat od czasu zakończenia współpracy) w celach:
– dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
– wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
– statystycznych i archiwizacyjnych,
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, chyba że dane osobowe są zawarte w dokumencie zleconym do tłumaczenia, wówczas są one niezbędne w celu finalizacji zamówienia.
Złożenie zapytania lub zlecenia jest równoznaczne wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach niezbędnych do realizacji zlecenia.
Wszystkie dane zbierane przez firmę ABC Tłumaczenia są chronione przed ujawnieniem lub udostępnieniem za pomocą wdrożonych procedur i środków technicznych w zakresie bezpieczeństwa informacji.