Tłumaczenia finansowe

Zadajemy sobie sprawę z wagi i znaczenia dokumentów finansowych i wychodzimy z założenia, że tłumaczenia finansowe wymagają wysoce wyspecjalizowanych tłumaczy.

W naszej firmie tłumaczeniami finansowymi zajmują się absolwenci studiów ekonomicznych, ukończonych w krajach anglojęzycznych, dzięki czemu nasze realizacje prezentują nie tylko doskonałą jakość językową, ale również fachowość merytoryczną, co w przypadku tekstów specjalistycznych jest szczególnie ważne.

Jeden z największych projektów w tej dziedzinie dotyczył tłumaczenia sprawozdań finansowych PKP PLK S.A. oraz Grupy PKP S.A., łącznie obejmujących ponad 600 stron tekstu z sektora finansowego. Zdobyliśmy zaufanie Klienta, oddając mu w krótkim czasie wysokiej jakości tłumaczenie finansowe, poprawne zarówno pod względem terminologicznym, jak i językowym.

Obsługujemy dokumenty dotyczące:

  • sprawozdań finansowych
  • bilansów
  • rachunków zysków i strat
  • sprawozdań z przepływu środków pieniężnych
  • zestawień w zmian w kapitale
  • audytów
  • raportów

Posiadamy specjalistów zajmujących się fachowym tłumaczeniem sprawozdań oraz opinii biegłych rewidentów. Są to osoby, które zdobyły wiedzę na zagranicznych uniwersytetach i pogłębiły ją i poszerzyły na specjalistycznych kursach w Polsce.

Tłumaczymy również

  • analizy finansowe wszelkiego rodzaju
  • podatkowe dokumenty rozliczeniowe – polskie oraz zagraniczne.

Doskonale zdajemy sobie sprawę z delikatnego charakteru dokumentacji finansowej, dlatego na życzenie klientów podpisujemy umowy o zachowaniu poufności, a od współpracujących z nami tłumaczy wymagamy zachowania tajemnicy i nieujawniania otrzymanych danych.

Błyskawiczna wycena on-line

Załącz tekst i pozwól nam przedstawić ofertę na jego przetłumaczenie.
Odpowiemy w ciągu 1 godziny (w godzinach pracy naszego biura tłumaczeń)

Tłumaczenie zwykłe
Tłumaczenie przysięgłe
Załącz plik/pliki
Dodaj plik nr 1
Dodaj plik nr 2
Dodaj plik nr 3
Dodaj plik nr 4

Akceptowane są pliki w formatach: txt, doc, docx, otf, pdf, jpg

Akceptuje politykę prywatności więcej