Tłumaczenia medyczne – solidnie i bezpiecznie

W naszym biurze ABC Tłumaczenia oferujemy profesjonalny przekład tekstów każdego rodzaju. Jedną z fundamentalnych dziedzin naszej działalności są tłumaczenia specjalistyczne, w tym te, które można zaliczyć do szeroko rozumianych tłumaczeń medycznych.

Tłumaczenia medyczne są dużym wyzwaniem dla autora przekładu. Wymagają bezwarunkowego profesjonalizmu, zarówno w kwestii perfekcyjnej znajomości języka, jak i znakomitej orientacji w wielu kontekstach dotyczących zagadnień poruszanych w tekstach (np. w terminologii medycznej).

Co ważne, tłumacz medyczny musi znać też najnowsze informacje z zakresu swojej dziedziny, a to oznacza, że powinien na bieżąco aktualizować i uzupełniać swoją wiedzę dotyczącą zagadnień medycznych, biorąc pod uwagę też inne rynki niż polski. W przeciwnym razie jego tłumaczenia medyczne mogą mieć pewne niedociągnięcia i braki.

tłumaczenia pisemne, uwierzytelnione

Odpowiedni tłumacz na właściwym miejscu

Nasi tłumacze posiadają adekwatną wiedzę w zakresie tłumaczeń medycznych, dlatego korzystanie z naszej oferty jest bezpieczne. Wieloletnie doświadczenie, a także liczne kontakty zawodowe ze specjalistami zajmującymi się zagadnieniami medycznymi gwarantują, że wykonywane przez nich tłumaczenia medyczne charakteryzują się najwyższą jakością.

Przekłady dotyczą najczęściej dokumentów medycznych, ale prócz form tekstowych, nasi tłumacze realizują również przekłady ustne.

Współpraca z naszym biurem tłumaczeń to realna korzyść zarówno dla Was, gdyż w ten sposób pomagacie sobie w realizacji wyznaczonego celu, jak i dla nas, ponieważ z każdym nowym zleceniem zdobywamy nowe umiejętności, wiedzę oraz cenne doświadczenie. Tłumaczenia medyczne realizowane są w wielu językach, choć najczęściej jest to język angielski.

Dodatkowym atutem naszego biura tłumaczeń są atrakcyjne ceny, które mamy do zaoferowania klientom. Do każdego zlecenia podchodzimy w sposób indywidualny, jesteśmy otwarci na negocjacje pozwalające osiągnąć cenę, zadowalającą obydwie strony.

Aby dokładnie poznać nasze usługi i uzyskać na ich temat wyczerpującą informację wystarczy nawiązać z nami kontakt poprzez stronę internetową (menu), e-mail, telefon lub osobiście, odwiedzając nasze biuro.

Tłumaczenia medyczne – czym dokładnie są?

W powszechnej opinii tłumaczenia medyczne to takie, które dotyczą bezpośrednio stanu zdrowia pacjenta i zabiegów medycznych. To prawda, chociaż taka definicja jest niepełna i nie wyczerpuje do końca znaczenia tego terminu.

Do tłumaczeń medycznych możemy zaliczyć:

wszystkie rodzaje dokumentów związanych z pacjentem, lekami, wyrobami medycznymi, artykuły,

 • publikacje naukowe,
 • książki naukowe związane z medycyną,
 • materiały edukacyjne i marketingowe,
 • informacje prasowe z zakresu nauk medycznych,
 • oświadczenia dla mediów,
 • treści przeznaczone na strony internetowe,
 • jak również każdy tekst, który w sposób bezpośredni lub pośredni dotyka problematyki z zakresu zagadnień medycznych.

Do grupy najczęściej tłumaczonych (na język polski lub angielski) dokumentów medycznych związanych z leczeniem pacjenta należą m.in.:

 • historia choroby,
 •  wypis szpitalny wraz z epikryzą,
 •  dokumentacja i protokoły badań klinicznych,
 •  skierowanie na badania,
 • wyniki badań obrazowych oraz laboratoryjnych,
 • formularz świadomej zgody pacjenta i inne rodzaje wyrażenia zgody,
 • zwolnienie lekarskie,
 • karty informacyjne leczenia szpitalnego,
 • dokumentacja rejestracyjna,
 • opis przypadków medycznych,
 •  inne, które można opatrzyć przymiotnikiem medyczny lub dotyczy zakresu medycyny.

Oprócz tego mamy jeszcze pokaźny asortyment tekstów, których tematyka dotyczy wyrobów medycznych, w tym leków oraz sprzętu medycznego (tłumaczenia farmaceutyczne)

W tej kategorii tłumaczymy:

 • karty charakterystyki produktu leczniczego,
 • ulotki dla pacjentów,
 • deklaracje zgodności wyrobów medycznych i certyfikaty,
 • dokumentacje techniczne i użytkowe urządzeń, sprzętu i aparatury medycznej,
 • instrukcje obsługi wyrobów medycznych.

Ostatnią, umowną grupą tekstów zaliczanych do tłumaczeń medycznych tworzą publikacje naukowe oraz materiały edukacyjne i marketingowe przeznaczone przede wszystkim dla przedstawicieli zawodów związanych z branżami medycznymi, choć nie tylko. Wśród nich wyróżniamy:

 • medyczne artykuły naukowe,
 • teksty z konferencji naukowych,
 • książki medyczne,
 • inne teksty będące wynikiem badań naukowych w dziedzinie medycyny,
 •  materiały marketingowe (w tym też zawierające badania rynku) dla przedstawicieli handlowych oraz innych osób funkcjonujących w szeroko rozumianym obrębie medycyny.

Należy także pamiętać, że istnieją mniej sformalizowane formy tłumaczeń medycznych, równie ważne dla udanej komunikacji, a co za tym idzie dla powodzenia firmy.

Obejmują one: korespondencję,  zawiadomienia i różnego rodzaju pisma krążące między podmiotem w branży medycznej a instytucjami powołanymi do nadzoru i regulacji danego rynku. Takie tłumaczenia medyczne są niezbędne dla właściwego funkcjonowania Twojego biznesu, gdyż dzięki temu zapewniasz sobie stałe dotarcie nowinek z branży medycznej.

Tłumacz medyczny to tłumacz doskonały

Wszystkimi wymienionymi dokumentami i rodzajami przekładów zajmie się w naszym biurze wysoko wykwalifikowany i profesjonalny tłumacz, posiadający odpowiednią wiedzę medyczną oraz umiejętności translatorskie. Z reguły taki tłumacz specjalizuje się w danej dziedzinie i w związku z tym dysponuje niezbędnym doświadczeniem.

Specyfika, a konkretnie różnorodność tematyczna wymienionych powyżej tekstów sprawia, że w przypadku tłumaczeń medycznych tłumacz musi posiadać kompleksową wiedzę, obejmującą liczne dziedziny (m.in. z zakresu medycyny, farmaceutyki, marketingu, zagadnień technicznych, a nawet niektórych kwestii prawnych).

Można pokusić się o twierdzenie, że tłumaczeń medycznych to najwyższej klasy tłumacze, których zainteresowania wykraczają daleko poza problematykę medycyny.

W tłumaczeniach medycznych nie ma miejsca na błędy!

Praca tłumacza polega bezsprzecznie na rzetelnym i odpowiedzialnym podejściu do swoich obowiązków.

Dotyczy to każdego rodzaju tekstów, z którymi ma do czynienia, jednak nawet w tej kwestii istnieją pewne różnice, ponieważ popełniane błędy lub zaniedbania nie zawsze miewają takie same konsekwencje.

W niektórych tekstach błąd tłumaczenia nie wywołuje stosunkowo negatywnych skutków, można go naprawić, w innych zaś jest już o wiele trudniej. Z tym drugim rodzajem mamy do czynienia w przypadku tłumaczeń medycznych. Pracując z tekstami, których przekład ma istotny wpływ na zdrowie człowieka należy zachować wszelkie standardy rzetelności oraz posiłkować się innymi, pomocnymi metodami, aby możliwie całkowicie wyeliminować ryzyko popełnienia błędu i tym samym wykonać najwyższej jakości tłumaczenie.

Z tego powodu tłumaczenia medyczne wykonują głównie osoby posiadające kierunkowe wykształcenie w danej dziedzinie. Ich wiedza, zasób słownictwa, znajomość terminologii branżowej, kontekstu oraz specyfiki danego obszaru tematycznego dają gwarancję, że tłumaczenie będzie wykonane profesjonalnie, bez niechcianych pomyłek.

Oczywiście, oprócz tego istotna jest dogłębna znajomość tłumaczonego języka, w tym jego aspektów kulturowych. Nasi tłumacze zajmujący się przekładami medycznymi, posiadają taki zasób wiedzy specjalistycznej oraz językowej, który pozwala z ufnością powierzyć im tłumaczenie dokumentów medycznych, wyników badań laboratoryjnych czy instrukcje obsługi zarówno w zakresie języka angielskiego jak i pozostałych języków.

Tłumacz medyczny nie działa sam

Dla zachowania najwyższych standardów jakości, nasi tłumacze konsultują się ze specjalistami i biorą pod uwagę ich opinie, by w ten sposób dodatkowo zadbać o rzetelność i fachowość przekładu. Ponadto tłumaczone teksty mogą być także weryfikowane przez osoby, dla których dany język jest rodzimy, czyli tłumaczy native, co zapewnia optymalną poprawność językową, oczekiwaną czytelność oraz dobre brzmienie tłumaczenia, czyli wszystkie elementy składające się na właściwą komunikację.

Warto również zadbać o korektę przekładanego tekstu, gdyż spojrzenie z zewnątrz bywa skuteczne jeśli chodzi o wychwycenie wszelkich niepożądanych mankamentów tłumaczenia.

I dopiero takie, zespołowe oraz wielopłaszczyznowe działania zapewniają najwyższą jakość tłumaczenia. Wówczas spełni ono oczekiwania klienta, co zawsze stanowi priorytet naszego biura tłumaczeń.

Na czym polega najwyższa jakość tłumaczenia medycznego?

Na wysoką jakość tłumaczenia składa się kilka czynnikówBy można było mówić i wykonywać profesjonalne tłumaczenia medyczne należy:

 1. Po pierwsze, jak zostało wspomniane powyżej, tłumacz musi posiadać szeroki zasób wiedzy na poziomie merytorycznym, dotyczącym tłumaczonych tekstów (w tym przypadku chodzi o teksty medyczne), ale też dogłębną znajomość języka, we wszelkich jego aspektach. Bardzo ważne przy tłumaczeniu tekstów medycznych jest zachowanie specjalistycznej terminologii, która ma istotny wpływ na przekłady tekstów medycznych.
 2. Poza tym ważne jest, aby proces tłumaczenia medycznego był zoptymalizowany poprzez współpracę wielu specjalistów, ponieważ w ten sposób można uniknąć niepożądanych błędów, istotnych zwłaszcza w przypadku tłumaczeń medycznych.
 3. Po drugie należy zachować wszystkie, uniwersalne zasady dotyczące tłumaczeń rozumianych ogólnie. Reguły te można określić zbiorczo wzajemnym zrozumieniem i zaufaniem na linii zleceniodawca – biuro tłumaczeń (dotyczy także każdej dziedziny medycyny).
 4.  Na początku pracy tłumacz powinien uzyskać od klienta szczegółową listę wymagań dotyczącą tłumaczonego tekstu, czy też w szerszym ujęciu, projektu, którego tłumaczenie jest częścią. Wśród tych wymagań nie może zabraknąć tak istotnych kwestii jak terminarz wykonania pracy i forma oraz częstotliwość kontaktu.
 5. Tłumacz jest zobowiązany dotrzymywać ustaleń dotyczących terminów tłumaczeń, ale też ogólnej strategii tłumaczenia. W przypadku wyniknięcia niejasności należy podjąć kontakt ze zleceniodawcą i w możliwie najbardziej przystępny sposób, gwarantujący wzajemne zrozumienie, omówić problemy, by zgodnie z sugestią zleceniodawcy rozwiać wszelkie wątpliwości i wykonać tłumaczenie, które z jednej strony zachowuje najwyższy poziom rzetelności oraz profesjonalizmu, a z drugiej spełnia wszelkie wymagania klienta.
 6. W naszym biurze tłumaczeń dbamy o przestrzeganie wszystkich powyższych zasad i dzięki temu możemy cieszyć się zaufaniem klientów. Można przekonać się o tym nawiązując z nami kontakt i zlecając przekład dokumentów lub inne tłumaczenia medyczne.

Oferujemy kompleksowość usług! Zapraszamy do kontaktu!

Tłumaczenia medyczne – zwykłe, przysięgłe, ustne, pisemne

Tłumaczenia medyczne mogą posiadać różną formę, zarówno w kwestii stopnia formalizacji,  jak i sposobu wyrażania tłumaczonych treści. Oferujemy usługi w zakresie każdej z tych form. Tłumacze zatrudnieni w naszym biurze gotowi są do przyjęcia zleceń każdego rodzaju i zapewniają najwyższy poziom tłumaczenia bez względu na to, czy są to tłumaczenia zwykłe, czy przysięgłe. W przeciwieństwie do reguł prawa, które różnicuje jakość tłumaczenia poprzez wyżej wymieniony podział, nasze biuro tłumaczeń podchodzi z ogromnym zaangażowaniem do każdej z przekładanych form.

Nasi klienci najczęściej wybierają tłumaczenia medyczne w formie pisemnej, ale zdarzają się sytuacje, w których potrzebne są tłumaczenia ustne. W takim przypadku dysponujemy tłumaczami, którzy doskonale sprawdzają się w tłumaczeniach symultanicznych oraz konsekutywnych i z łatwością poradzą sobie przy tłumaczeniach spotkań lub konferencji, zarówno tych organizowanych przez firmy i instytucje, jak i przez osoby prywatne. Taki rodzaj tłumaczeń medycznych stanowi dodatkowe wyzwanie, ale nasze biuro tłumaczeń jest w stanie temu sprostać, niezależnie do tego czy jest to:

 • tłumaczenie na język polski,
 • tłumaczenie z języka polskiego na angielski (lub inny obcy język)
 • tłumaczenie z języka obcego na inny język obcy.

Tłumaczenia medyczne znakiem czasów

Lata 2020-2021 zapisują się w historii medycyny czarnymi zgłoskami. Wraz z wirusem SARS- CoV-2 świat się zatrzymał. Wszyscy zaczęliśmy obawiać się choroby, która wstrząsnęła naszym poczuciem bezpieczeństwa. W tych niezwykle trudnych okolicznościach 2021 roku zostaliśmy zmuszeni do zwiększenia wysiłków mających na celu bezwzględne dbanie o swoje zdrowie. Wraz z rozwojem pandemii informacje na jej temat stały się jednymi z najbardziej pożądanych w niemalże każdej dziedzinie życia, nie tylko w tych dotyczących medycyny. Wiele nowych publikacji branżowych z zakresu walki z pandemią występuje w innym języku niż polski i być może potrzebujesz rzetelnego i profesjonalnego tłumaczenia medycznego. Jeśli tak, to nasze biuro tłumaczeń służy pomocą, a strona internetowa przedstawia wyczerpującą ofertę w tym obszarze.

Potrzebujesz tłumaczenia medycznego? Skontaktuj się z nami!

Specjalistyczne tłumaczenia medyczne i farmaceutyczne

Jako biuro tłumaczeń oferujemy tłumaczenia specjalistyczne medyczne i farmaceutyczne. Gwarantujemy zachowanie specjalistycznej terminologii tłumaczenia dokumentów medycznych. Tak by w pełni oddać charakter i sens tłumaczenia. Przekłady tekstów medycznych nie należą do łatwych tłumaczeń. Dlatego też nasi tłumacze ciągle doskonalą się z zakresu medycyny, sformułowań medycznych, wyników badań laboratoryjnych czy pojawiającego się nowego sprzętu medycznego.

Specjalistyczne tłumaczenie medyczne/specjalistyczne tłumaczenia farmaceutyczne

Tłumaczenia dokumentów medycznych, tłumaczenia przysięgłe z dziedziny medycyny, podstawowe przekłady z zakresu nauk medycznych wymagają bardzo dużego zaangażowania i wiedzy po stronie tłumacza. Jest to specyficzna dziedzina, w której dokładność przekładu może mieć istotny wpływ na zdrowie czy życie osób korzystających z tych tłumaczeń. Nasze biuro tłumaczeń z najwyższą starannością podchodzi do każdego rodzaju tłumaczenia.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą!

Naszymi klientami są zarówno firmy i inne podmioty funkcjonujące w branżach medycznych, jak i indywidualni klienci, najczęściej osoby, które przy pomocy odpowiednich tłumaczeń szukają właściwych rozwiązań w leczeniu choroby lub po prostu chcą zadbać o swoje zdrowie.

Bogate doświadczenie naszych tłumaczy, osiągnięte dzięki wieloletniej pracy, daje gwarancję, że solidnie wykonają Twoje zlecenie, niezależnie od tego, czy potrzebujesz przekładu dokumentacji medycznej, czy dokumentów innego rodzaju. Tłumacz, który ma wykonać zlecenie zostanie wybrany na podstawie umiejętności w danej dziedzinie tematycznej.

Wykonujemy tłumaczenia medyczne na różne języki, nie tylko polski. Jeżeli potrzebujesz przełożyć jakieś dokumenty medyczne, badania lub inne informacje branżowe na język polski, angielski lub inny, skontaktuj się z nami. Ustalimy strategię postępowania obejmującą szczegółowe wymagania dotyczące tłumaczenia, w tym terminarz wykonania usługi oraz cenę, a następnie zrealizujemy profesjonalnie Twoje zlecenie.

W każdej chwili trwania procesu tłumaczenia możesz się z nami skontaktować online, poprzez stronę internetową, używając poczty e-mail, telefoniczne, czy stawiając się osobiście w siedzibie naszego biura, aby móc zgłaszać swoje uwagi do tłumaczenia. Dzięki temu każda strona biorąca udział w tłumaczeniu, czyli tłumacz i zleceniodawca może na bieżąco dzielić się niezbędną wiedzą, w tym też medyczną.

Tłumaczenia medyczne wykonywane przez naszych tłumaczy zadowolą nawet najbardziej wymagającego zleceniodawcę.

Błyskawiczna wycena on-line

Załącz tekst i pozwól nam przedstawić ofertę na jego przetłumaczenie.
Odpowiemy w ciągu 1 godziny (w godzinach pracy naszego biura tłumaczeń)

Tłumaczenie zwykłe
Tłumaczenie przysięgłe
Załącz plik/pliki
Dodaj plik nr 1
Dodaj plik nr 2
Dodaj plik nr 3
Dodaj plik nr 4

Akceptowane są pliki w formatach: txt, doc, docx, otf, pdf, jpg

Akceptuje politykę prywatności więcej