Tłumaczenia prawnicze

Szczególnie ważną rzeczą w przypadku tłumaczeń prawniczych jest wierne oddanie treści, zastosowanie specjalistycznej terminologii prawniczej, a przede wszystkim znajomość zagadnień prawniczych. W przeciwnym przypadku tłumaczenie prawnicze nie będzie dokładnym odzwierciedleniem meritum, co więcej, jego nieudolny przekład może spowodować zakłamania, nieścisłości a nawet błędy w treści.

Dlatego w naszym biurze tłumaczenia prawnicze wykonywane są przez osoby z bogatym doświadczeniem i ogromną wiedzą. Oprócz wykwalifikowanych tłumaczy posiadamy zespół współpracujących z nami fachowców z danych dziedzin i w razie potrzeby zwracamy się do nich z prośbą o konsultacje i korektę merytoryczną w zakresie tłumaczeń prawniczych.

Ponadto zobowiązujemy się do zachowania pełnej poufności i nieujawniania danych naszych klientów ani treści przekazanych przez nich dokumentów. Klauzule o zachowaniu poufności podpisują współpracujący z nami tłumacze, dlatego możemy naszych klientów zapewnić, że wszelkie przekazywane przez nich dane nie są ujawniane, przekazywane ani wykorzystywane przez osoby trzecie.

Wykonujemy tłumaczenia prawnicze w zakresie takich, instrumentów prawnych, jak:

 • dokumenty założycielskie spółek polskich i zagranicznych
 • opinie i analizy
 • pełnomocnictwa
 • akty notarialne
 • dokumenty procesowe dla szeregu kancelarii

Nasze doświadczenie obejmuje ponadto wykonywanie tłumaczeń prawniczych wszelkiego rodzaju dokumentów, związanych z obrotem gospodarczym:

 • umowy handlowe
 • umowy przeniesienia praw
 • umowy użytkowania rzeczy i praw
 • umowy świadczenia usług
 • umowy stosunków kredytowych
 • umowy licencyjne
 • umowy współpracy
 • koncesje i zezwolenia

Wykonaliśmy setki stron tłumaczeń prawniczych z zakresu prawa karnego, dla instytucji takich jak Prokuratura Generalna RP:

 • wyroki i orzeczenia
 • wnioski o pomoc prawną