Tłumaczenia pisemne

Dobre tłumaczenie jest tym czego oczekuje klient. Jest podstawą osiągnięcia wyznaczonych celów. Naszym celem jest zapewnieni tego na jak najwyższym poziomie.

Tłumaczenie pisemne zwykłe

Jest to tłumaczenie nie wymagające uwierzytelnienia przez tłumacza przysięgłego. W przypadku tłumaczeń zwykłych strona rozliczeniowa to 1500 znaków ze spacjami. Podstawową jednostką rozliczeniową jest min. 1 strona.

Tłumaczenie pisemne uwierzytelnione, tak zwane przysięgłe

Jest to tłumaczenie wymagające uwierzytelnienia przez tłumacza przysięgłego. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego, za 1 stronę rozliczeniową tłumaczenia uwierzytelnionego uważa się każde rozpoczęte 1125 znaków ze spacjami.

Weryfikacje tłumaczeń

Czynność polegająca na sczytaniu(sprawdzeniu), już przetłumaczonych tekstów. Treści weryfikowane są w przypadku wprowadzenia zmian w tekście, brakiem pewności co do jakości tłumaczenia, itp.

Zobacz także tłumaczenia ustne

CENY TŁUMACZEŃ

Chąc maksymalnie dopasować się do oczekiwań i potrzeb klientów, tłumaczenia pisemne oferujemy w czterech terminach realizacji.

  • tryb zwykły / realizacja 4 dni robocze
  • tryb przyspieszony / realizacja 3 dni robocze
  • tryb ekspresowy / na następny dzień roboczy
  • tryb superekspresowy / realizacja w dniu zlecenia

W ten sposób chcemy zapewnić elastyczność wyboru dla klienta.
Zróżnicowane terminy realizacja obowiązują tak dla tłumaczeń zwykłych jak i tłumaczeń uwierzytelnionych (tłumaczeń przysięgłych).

Szczegółowe cenniki tłumaczeń pisemnych dostępne sa w zakładkach: