Tłumaczenia przysięgłe

Tłumaczenia przysięgłe to potoczna nazwa tłumaczenia  uwierzytelnionego. Tłumaczenia uwierzytelnione (przysięgłe) są wykonywane przez tłumaczy przysięgłych. Tłumacze przysięgli są osobami zaufania publicznego, uprawnionymi i specjalizującymi się w wykonywaniu tłumaczeń wszelkiego rodzaju dokumentów sądowych, procesowych, aktów stanu cywilnego, dokumentów szkolnych, zaświadczeń, certyfikatów i innych urzędowych i oficjalnych dokumentów i instrumentów prawnych. Każde tłumaczenie uwierzytelnione (przysięgłe) zostaje przez tłumacza podpisane i poświadczone jego pieczęcią, zawierającą w otoku imię i nazwisko tłumacza oraz wskazanie języka, w zakresie którego ma uprawnienia. Każdemu tłumaczeniu uwierzytelnionemu (przysięgłemu) zostaje nadany numer, pod którym jest ono zarejestrowane w księdze repertorium, prowadzonej specjalnie dla celów tłumaczeń uwierzytelnionych (przysięgłych).

Tłumacz przysięgły – przepisy

Wobec pracy tłumacza przysięgłego oraz wykonywania tłumaczeń przysięgłych zastosowanie ma szereg przepisów. Wykonywanie zawodu tłumacza przysięgłego w Polsce reguluje ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego z dnia 25 listopada 2004 roku. O zasadach etyki zawodowej oraz zasadach praktyki zawodowej mówi kodeks tłumacza przysięgłego, opracowany przez Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS w 2011 r. Ponadto tłumacze przysięgli mają obowiązek stosowania przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie sposobu transliteracji imion i nazwisk należących do mniejszości narodowych i etnicznych zapisanych w alfabecie innym niż alfabet łaciński

Współpraca z tłumaczami przysięgłymi

Z dumą informujemy, że współpracę z nami ceni sobie wielu tłumaczy przysięgłych. Są to osoby stale podnoszące swoje kwalifikacje, poważnie traktujące prawa i obowiązki, wynikające z posiadania uprawnień tłumacza przysięgłego i wykonywania tłumaczeń uwierzytelnionych (przysięgłych) . Tłumaczenia uwierzytelnione (przysięgłe), wykonywane przez naszych tłumaczy, są sporządzane z zachowaniem wszelkich odnośnych przepisów i rozporządzeń. Nasi tłumacze są fachowcami w swojej dziedzinie, ale nie oznacza to, że są zamknięci na współpracę i dialog z klientami. Wszelkie sugestie i uwagi klientów są zawsze brane pod uwagę i traktowane poważnie. Dzięki temu współpraca w zakresie wykonywania tłumaczeń przysięgłych na linii biuro – tłumacz – klient układa się pomyślnie dla wszystkich stron.

Nasze tłumaczenia przysięgłe:

tłumaczenia przysięgłe angielski

tłumaczenia przysięgłe niemiecki

tłumaczenia przysięgłe rosyjski

tłumaczenia przysięgłe ukraiński