5 najłatwiejszych metod nauki języka obcego dla dzieci

Autor: abctlumaczenia
Data publikacji:
kids-girl-pencil-drawing-159823

Sposoby nauczania języków obcych są tak stare jak same języki. Na przestrzeni tysięcy lat człowiek wykształcił wiele metod edukacyjnych dla najmłodszych, które w mniejszym lub większym stopniu przetrwały do dziś. Każdy nauczyciel ma do wyboru różne techniki nauczania, a dydaktyka języków obcych stanowi obecnie poważną i bogatą dyscyplinę naukową. Z większością z nich spotkaliśmy się w szkołach oraz w ogólnodostępnych podręcznikach i nie zawsze potrafiliśmy docenić ich skuteczność. Na szczęście istnieją też inne, niekonwencjonalne sposoby nauczania języków obcych, których podstawą jest zapewnienie maksymalnego komfortu ucznia przy jednoczesnym, w miarę łatwym, osiągnięciu zdolności komunikacyjnej.

W latach 70-tych XX wieku dwaj naukowcy amerykańscy, którzy na co dzień zajmowali się nauczaniem języków postanowili wprowadzić nowe rozwiązania w swoich dyscyplinach. Opracowali nowatorską metodę, zwaną naturalną, dzięki której uczniowie mieli szybciej i z większą ochotą przyswajać język obcy. Według autorów kluczem do opanowania języka jest jego rozumienie, które można uzyskać przez słuchanie wypowiedzi obcojęzycznych i ich zrozumienie poprzez kontekst sytuacyjny. Dopiero na dalszym etapie można uzyskać zdolność komunikacyjną, co jest zasadniczym celem nauki. Uczeń powinien czuć się bezpiecznie i swobodnie, na tyle żeby w zależności od potrzeb, w spontaniczny sposób zabierać głos i nie stresować się popełnianymi błędami. Główne sposoby metody naturalnej polegają na wysłuchiwaniu wypowiedzi nauczyciela i reagowaniu na polecenia (np. proszę wstać, pokaż okno), odpowiedzi na proste pytania, budowaniu niezbyt skomplikowanych wypowiedzi, udział w grach i symulacjach językowych.

Następną, podobną do omawianej powyżej jest metoda reagowaniem całym ciałem (TPR). Jej twórcą jest Amerykanin James Asher, który stwierdził, że języka uczymy się poprzez wysłuchiwanie komunikatów i reagowanie ruchem własnego ciała adekwatnie do ich treści. Uczeń wykonuje kolejne polecenia i używa do tego coraz więcej gestów i ruchów, by w ten sposób pobudzić obie półkule, co w efekcie ma dać gwarancję przyswajania kolejnych komunikatów. Nauka odbywa się bez podręczników i zalecana jest przede wszystkim dla małych dzieci, które za sprawą tej metody mogą zapoczątkować poznawanie języka obcego.

Cicha metoda (Silent way) to sposób całkowicie odmienny od prezentowanych powyżej, ponieważ rola nauczyciela nie polega na coraz dłuższych i bardziej skomplikowanych wypowiedziach, lecz odwrotnie, z każdą chwilą trwania lekcji mówi on mniej, by w końcu całkowicie oddać inicjatywę uczniom i zamilknąć. W zasadzie lektor ogranicza się do zaprezentowania nowego materiału, a potem za pomocą gestów i jak najmniejszej ilości słów moderuje dyskusję, stając się niejako konstruktorem lekcji, postacią drugoplanową. Oprócz tego wykorzystywane są pomoce naukowe, takie jak różnego rodzaju tablice leksykalne i fonetyczne, czy też tzw. pałeczki Cuisenaire’a, które są wręcz charakterystyczną cechą całej metody. Za pomocą tych przyrządów uzyskuje się niezbędne skupienie pozwalające na stopniowe poszerzanie słownictwa.

Helen Doron Early English (HDEE) to wieloetapowa metoda nauki języków obcych dla dzieci w wieku od 1 do 14 roku życia. Brytyjska językoznawczyni stworzyła, obejmujący 9 lat nauki, program nauczania języków, dzięki któremu dziecko od najmłodszych lat, krok po kroku, będzie mogło posiąść wystarczającą wiedzę językową. Przez cały czas trwania kursu nie używa się języka ojczystego, przy czym pierwsze 6 lat polega na zabawach, słuchaniu, mówieniu, a w ostatnich 3 wprowadza się czytanie i pisanie. Dzieci uczą się w małych, kilkuosobowych grupach, co w założeniu sprzyja bardziej efektywnej nauce. W metodzie Helen Doron bardzo ważny jest starannie wykształcony i merytoryczny nauczyciel, gdyż przez pierwsze kilka lat dzieci uczą się przez naśladownictwo.

Ostatnią, ciekawą metodą nauczania języka dla dzieci jest musical babies, czyli nauka przez śpiew i taniec. Jak wskazuje nazwa chodzi o zajęcia muzyczno-taneczne prowadzone po angielsku, podczas których dzieci poprzez zabawę zapoznają się z nowym językiem. Według twórczyni programu słuchanie muzyki pomaga wykształcić poczucie rytmu, a to z kolei znacznie ułatwia naukę języka. Słówek i zwrotów dzieci uczą się z łatwo wpadających w ucho rymowanek oraz piosenek, które oprócz wzbogacania słownictwa rozwijają też wyobraźnię. Choć bardzo ważna jest staranna wymowa w języku angielskim, rozmowy po polsku są dopuszczalne, zwłaszcza w celu uzyskanie pełnej komunikacji w ważnych kwestiach. Dla dzieci powyżej 3 lat istnieje kontynuacja programu w postaci musical english, czyli wersji uwzględniającej rozwój młodego ucznia.

Potrzebujesz przetłumaczyć dokument?

W ofercie: Darmowa Wycena