5 najłatwiejszych metod nauki języka obcego dla dzieci

Autor: abctlumaczenia
Data publikacji:
kids-girl-pencil-drawing-159823

Sposoby nauczania języków obcych są tak stare jak te same języki. Na przestrzeni tysięcy lat człowiek wykształcił wiele metod edukacyjnych dla młodszych, które w ten sposób lub podstawowy wygląd przetrwały do ​​dziś. Każdy nauczyciel ma do wyboru różnych technik nauczania, a dydaktyka języków obcych stanowi obecnie normę i dyscyplinę naukową. Z uczniami z nich spotkaliśmy się w szkołach oraz w ogólnodostępnych podręcznikach i nie zawsze potrafiliśmy docenić ich skuteczność. Na szczęście są również inne, niekonwencjonalne metody nauczania języków obcych, których dostarczanie pomocy dla dziecka przy pomocy, w rozszerzonym z prostym, dodatkowym zakresie na zdolność wspólną. Sposoby te różnią się od nauki języka angielskiego i każdego innego języka obcego. 

Metody nauczania języka angielskiego dla dzieci

W latach 70-tych XX wieku dwaj naukowcy amerykańscy, którzy na co dzień zajmowali się nauczaniem języków, postanowili wprowadzić nowe rozwiązania w swoich dyscyplinach. Opracowali nową metodę, zwaną naturalną, dzięki której uczniowie przyspieszyli i z większą ochotą nauczyli się języka obcego (angielski, niemiecki i każdy inny) . Według tego klucza do opanowania jest jego rozumienie języka, które można uzyskać przez słuchanie wypowiedzi obcojęzycznych i ich zrozumienie kontekstu poprzez sytuacyjny. Dzięki temu można uzyskać zdolność komunikacyjną, co jest celem celu nauki. Uczeń powinien zwiększyć się bezpiecznie i swobodnie, na tyle, w razie potrzeby od potrzeb, w spontaniczny sposób zdarzenia na wypadek w sytuacjach i nie stresować się błędami.Główne metody pochodzenia opierają się na wysłuchiwaniu odpowiedzi i reakcji na polecenie (np. proszę wstać, pokaż), odpowiedzi na proste pytania, budowaniu odpowiedzi, udział w grach i odpowiedziach językowych.

nauka języka obcego

Nauka ciała

Następną, szczegółową do omawianej jest metoda reagowania całym ciałem (TPR). Jej twórcą jest Amerykanin James Asher, który stwierdził, że język uczymy się poprzez wysłuchiwanie komunikatów i reakcji na ruch ciała adekwatnie do ich treści. Uczeń otrzymuje polecenie, aby użyć tego coraz więcej gestów i funkcji, przez w ten sposób pobudzić obie półkule ( w mózgu dziecka działają procesy dwu lub trzykrotnie aktywniejsze niż procesy u dorosłego człowieka) nauki. Nauka języka odbywa się bez podręczników i zalecana jest przede wszystkim dla małych dzieci do starszych przedszkolaków, które za tej metody mogą zapoczątkować poznawanie języka obcego.

Cicha metoda nauki języka obcego

Cicha metoda (Silent way) to sposób całkowicie odmienny od prezentowanych powyżej, ponieważ rola nauczyciela nie polega na coraz bardziej efektywnych i bardziej skutecznych wypowiedziach, lecz musi, z każdym wprowadzeniem nauczania (w obcym języku) mówi o mniej, by ostatecznie wprowadzić inicjatywę naturalnie i zamilknąć. W ten sposób lektor ogranicza się do zaprezentowania nowego materiału, a następnie pomaga gestów i jak oszacować liczbę słów moderuje wygląd, stając się niejako konstruktorem lekcji, postacią drugoplanową. Nauka stała się praktycznie samoistnie.Osobne tego są pomoce naukowe, takie jak różnego rodzaju tablice leksykalne i fonetyczne, czy też tzw. pałeczki Cuisenaire’a, które są charakterystyczne dla całej metody. Za pomocą tych przyrządów uzyskasz wsparcie skupienia na stopniowe zwiększenie słownictwa.

napis

Nauka angielskiego – dzieci uczą się od lat

Helen Doron Early English (HDEE) to wieloetapowa metoda nauki języków obcych dla dzieci w wieku od 1 do 14 roku życia. Brytyjska językoznawczyni stworzyła, wzniosła 9 lat nauki, program nauczania języków, dzięki któremu dziecko od tego lat, krok po kroku, będzie mogło zostać włączone do nauki języka. Przez cały czas trwania kursu nie używa się języka ojczystego, przy czym pierwsze 6 lat polega na zabawach (nauczyciel zabawy wprowadzające językowe) , słuchaniu, mówieniu aw ostatnim 3 wprowadzeniu się czytanie i pisanie. Dzieci kształcą się w małych, kilkuosobowych szkołach, co w założeniu wspierają podwyższenie nauki, cały czas korzystając się z obcym. W metodzie Helen Doron bardzo proszę, aby dzieci uczyły się przez naśladownictwo. Co ważne od samego początku nauczyciela uczy prawidłowej wymowy.

Inny sposób nauki języka angielskiego

Ostatnią, obowiązującą metodą nauczania języka dla dzieci jest musical babies, czyli nauka przez śpiew i taniec. Jak używać nazwy, chodzić o zajęcia muzyczno-taneczne obsługiwane po polsku, podczas których dzieci uczą się uczyć się z nowym językiem obcym. Według twórczyni programu słuchanie muzyki pomaga wykształcić poczucie rytmu, a to z kolei znacznie ułatwia naukę języka. Słówek i zwrotów dzieci uczą się z łatwo wpadających w ucho rymowanek oraz piosenek, które oprócz wzbogacania słownictwa rozwijają też wyobraźnię. Choć bardzo ważna jest staranna wymowa w języku angielskim, rozmowy po polsku są dopuszczalne, zwłaszcza w celu uzyskanie pełnej komunikacji w ważnych kwestiach. Dla dzieci powyżej 3 lat istnieje kontynuacja programu w postaci musical english, czyli wersji uwzględniającej rozwój młodego ucznia.

poznawanie litra

Nauka języka obcego

W nauce starszych dzieci, jak i tych młodszych niezwykle ważne jest zaangażowanie i chęć zainteresowania nauką przez nauczyciela. Bez względu na użyte metody, nauka angielskiego, czy każdego innego języka nie musi być nudna. Poprzez zabawy językowe, pomoce dydaktyczne i współpracę z nauczycielami dzieci uczą się najszybciej już od najmłodszych lat. Warto pamiętać nauka języka obcego i przyswajanie słówek dzieciom idzie o wiele łatwiej niż osobom dorosłym.

Potrzebujesz przetłumaczyć dokument?

W ofercie: Darmowa Wycena