Czym są tłumaczenia techniczne? Komu powierzyć ich realizację?

Autor: abctlumaczenia
Data publikacji:
tłumaczenia techniczne - teksty techniczne

Tłumaczenia tekstów technicznych stanowią znaczną część wszystkich profesjonalnie dokonywanych tłumaczeń, a zapotrzebowanie na nie stale rośnie. Do ich poprawnego wykonania wymagane są nie tylko zdolności lingwistyczne i doskonała znajomość języka obcego, ale także bogaty zasób branżowego słownictwa oraz dogłębna wiedza na temat danej dziedziny. Tłumaczenia techniczne stanowią istotny element pracy zawodowego tłumacza, warto więc dowiedzieć się o nich więcej– czym są i skąd wynika ich popularność?

Czym różnią się tłumaczenia tekstów technicznych od zwykłych?

Tłumaczenia techniczne są, ogólnie rzecz biorąc, podgrupą tłumaczeń specjalistycznych (o których możecie Państwo przeczytaćtutaj). Dobry przekład dokumentacji technicznych, tak jak i innych tekstów specjalistycznych, nie może zatem być dokonany bez bieżącej i szerokiej wiedzy merytorycznej w zakresie danej dziedziny technicznej.

Istotną cechą tłumaczenia technicznego jest jego wierność oryginalnej dokumentacji technicznej– tłumacz nie powinien interpretować twórczo tekstu, lecz, co szczególnie ważne, dokładnie oddać specyfikacje techniczne w nim zawarte oraz bezbłędnie przełożyć wyrażenia charakterystyczne dla danej branży na język docelowy. Odróżnia to tłumaczenia tekstów technicznych od zwykłych, w których ważną rolę odgrywa raczej zachowanie sensu oryginalnego tekstu aniżeli jego dosłowny przekład. Powody, dla których tłumacz techniczny musi w tak rygorystyczny sposób sprawdzać stosowane przez siebie branżowe słownictwo, są niebanalne– w przypadku przekładu dokumentów takich jak obliczenia konstrukcyjne czy instrukcje obsługi maszyn, konsekwencje pomyłki mogą być bardzo poważne.

biuro tłumaczeń technicznych

Jakie teksty najczęściej trafiają do tłumaczy technicznych?

Przykłady branży, w których nie brak dokumentów wymagających profesjonalnego tłumaczenia, są niezliczone– informatyka, finanse, marketing, IT, budownictwo, i inne. Specjaliści pracujący w danej dziedzinie sporządzają dokumentacje techniczne takie jak rysunki techniczne, książki serwisowe, dokumentacje maszyn, karty charakterystyki, instrukcje obsługi– to tylko kilka przykładów tekstów technicznych, które trafiają pod pióra zawodowych tłumaczy.

Tłumaczony dokument z reguły pisany jest językiem bezosobowym, gdyż zadaniem pisarza technicznego jest przekazanie czytelnikowi informacji o charakterze technicznym w sposób jak najbardziej jasny i obiektywny. Tekst techniczny może być kierowany do specjalistów (i zawierać głównie słownictwo charakterystyczne dla danej dziedziny) lub do szerszego grona czytelników (wtedy napisany jest językiem bardziej kolokwialnym). Dobre tłumaczenie wymaga od tłumacza, by ten wykorzystał swe umiejętności językowe i odczytał ton przekładanych dokumentów technicznych, a następnie poprawnie oddał go w innym języku.

Profesjonalne tłumaczenia techniczne – co jest istotne?

Aby tłumaczenia techniczne były poprawne i zrozumiałe, muszą spełniać szereg warunków, które na pierwszy rzut oka mogą być nieoczywiste dla osoby niepracującej w profesjonalnym biurze tłumaczeń. Wymagane jest nie tylko przetłumaczenie terminów używanych w oryginalnym dokumencie z zastosowaniem właściwej, w języku docelowym, terminologii (tak by znaczenie docierające do czytelnika tekstu było w przypadku obu języków niemal identyczne); tłumacz tekstu technicznego musi także odzwierciedlić styl tłumaczonych przez siebie tekstów technicznych, tak by wywołane przez nie wrażenie było jak najbardziej podobne do oryginalnego dokumentu.

W tym celu, tłumacz powinien ocenić poziom trudności tekstu i stwierdzić, czy w pełni rozumie opisywane w nim zjawiska, czy też potrzebuje asysty z zewnątrz. W tym drugim przypadku, ma on do dyspozycji szereg narzędzi, które mogą pomóc mu w dobrym przetłumaczeniu takiej dokumentacji technicznej. Może się on zwrócić do innych pracujących nad tekstami technicznymi tłumaczy w swoim biurze tłumaczeń– możliwe, że będą oni posiadali większy zasób wiedzy w tej konkretnej dziedzinie. Tłumacz tekstów technicznych może także poprosić o pomoc ekspertów z zewnątrz; nie muszą oni sami zajmować się tłumaczeniem dokumentacji technicznej, by móc doradzić w kwestii trafnego przetłumaczenia danego wyrażenia.

Podczas tłumaczenia tekstów technicznych przydatne mogą być również, naturalnie, słowniki, encyklopedie, czy wykazy haseł. Choć tłumacze korzystają zarówno z tych tradycyjnych, w formie pisemnej, jak i z internetowych, to w przypadku pracy nad tłumaczeniami technicznymi szczególnie przydatne są te drugie. Mogą one być znacznie częściej aktualizowane i poszerzane, co przy dzisiejszym tempie zmian otaczającej nas rzeczywistości, a zwłaszcza różnych dziedzin technologii, staje się niezwykle dogodne.

Tłumaczenia specjalistyczne, a więc także techniczne, wymagają również stałego zapoznawania się z obowiązującym prawem. Przykładowo, zawartość niektórych dokumentów z zakresu prawa budowlanego czy medycznego jest w Polsce normowana przepisami. Zawartość choćby kart charakterystyki substancji niebezpiecznych jest ściśle określona w ustawie, mówiącej o konkretnych numerowanych punktach i sekcjach, które muszą się tam znaleźć. Tłumacz tekstów technicznych musi być świadom takich regulacji, by móc należycie ich przestrzegać w trakcie swojej pracy nad tłumaczeniem.

Tłumacz techniczny– umiejętności i kompetencje

Ze względu na specyficzną charakterystykę tłumaczeń technicznych, tłumacze zajmujący się tego typu przekładem powinni posiadać zestaw konkretnych umiejętności i kompetencji, by móc poprawnie wykonywać swoją pracę. Tak jak i w przypadku innych tłumaczeń, tłumaczenia tekstów technicznych wymagają wyjątkowej staranności, pilności, cierpliwości oraz dokładności, aby przekład był jak najlepszej jakości.

Jednak same tylko zdolności lingwistyczne nie wystarczą, by wykonać doskonałe tłumaczenie techniczne. Niezbędna jest również znajomość słownictwa używanego przez specjalistów pracujących w danej dziedzinie, bogaty zasób wiedzy o branży technicznej oraz stały kontakt z zachodzącymi w niej zmianami i innowacjami. Dlaczego jest to ważne? Mimo że tłumacze tekstów technicznych mają do swojej dyspozycji narzędzia takie jak słowniki czy wspomagająca tłumaczenie sztuczna inteligencja (jak choćby narzędzia CAT– Computer Assisted Translation, czyli specjalne oprogramowania usprawniające pracę przy tłumaczeniach technicznych), znajomość kontekstu, w którym pojawia się specjalistyczne słownictwo, jest niezbędna. W końcu ważne jest nie tylko przekazanie informacji występujących w tłumaczonej dokumentacji technicznej, ale także całego sensu tekstu, tak by był on zrozumiały dla czytelnika.

Dlatego też tłumacze techniczni powinni zawsze rozumieć język techniczny, na który składa się nie tylko branżowe słownictwo, ale też wyrażenia charakterystyczne dla danej dziedziny, których nie znajdziemy w słowniku. W tym celu niezbędne jest nie tylko wieloletnie doświadczenie w tłumaczeniu oraz ekspertyza w danej dziedzinie technicznej, ale także to, by tłumacze stale poszerzali swój zasób wiedzy i pozostawali w kontakcie z nowościami w branży technicznej– wystarczy pomyśleć chociażby o sektorze IT i tempie zmian zachodzących w nim, by zrozumieć, dlaczego dobre tłumaczenie techniczne wymaga stałego uzupełniania swoich zasobów wiedzy przez tłumacza.

Wziąwszy pod uwagę wszystkie warunki, jakie należy spełnić, by przekład dokumentów technicznych był poprawny, nietrudno zrozumieć, dlaczego amator mógłby nie podołać temu zadaniu. Warto zatem wziąć całą sprawę na poważnie i zlecić tłumaczenie techniczne specjalistom pracującym dla profesjonalnego biura tłumaczeń, by nie martwić się o jakość takiego przekładu.

tłumaczenia techniczne - biuro tłumaczeń technicznych

ABC Tłumaczenia

W naszym biurze tłumaczeń oferujemy profesjonalne tłumaczenia techniczne tekstów z dziedzin takich jak informatyka, budownictwo, inżynieria lądowa i wiele innych. Tłumaczymy teksty techniczne takie jak między innymi instrukcje obsługi, dokumentacje projektowe, dokumentacje przetargowe, techniczne oraz budowlane. Wykonujemy tłumaczenia przysięgłe oraz tłumaczenia zwykłe, z i na język angielski, rosyjski, francuski, niemiecki, itd. Cena tłumaczenia technicznego wykonanego w naszym biurze jest konkurencyjna, a samo tłumaczenie wykonywane przez zespół specjalistów. Dokładamy wszelkich starań, by jakość przekładu była możliwie najwyższa, a klient usatysfakcjonowany.

 

Potrzebujesz przetłumaczyć dokument?

W ofercie: Darmowa Wycena