Bezpieczny podpis elektroniczny – podpisywanie tłumaczeń przysięgłych

Autor: abctlumaczenia
Data publikacji:
informacja o podpisie elektronicznym

Innowacje i kolejne rozwiązania technologiczne wpływają na rynek tłumaczeń uwierzytelnionych i zawód tłumacza przysięgłego. Powoli odchodzą w przeszłość dokumenty opieczętowane i ręcznie podpisane przez tłumacza przysięgłego. Teraz wystarczy odpowiednie oprogramowanie, kwalifikowany certyfikat oraz odpowiedni czytnik wraz z kartą kryptograficzną. Dzięki takiemu zestawowi, tłumaczenie uwierzytelnione można opatrzyć bezpiecznym podpisem elektronicznym. Dokument z e-podpisem jest ważny tylko w wersji elektronicznej i po wydruku ważność swą traci. Nadaje się do elektronicznego obiegu dokumentów i dzięki niemu mamy wygodę i możliwość ominięcia kolejek w urzędach czy biurach tłumaczeń. Podpisywanie tłumaczeń przysięgłych kwalifikowanym podpisem elektronicznym oszczędza czas i pieniądze.

ABC tłumaczenia

Kwalifikowany podpis elektroniczny w pracy tłumaczy przysięgłych:

Ustawodawca umożliwił tłumaczom przysięgłym poświadczanie tłumaczeń lub odpisów pism w postaci elektronicznej za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego. E-podpis w zawodzie tłumacza przysięgłego reguluje artykuł 18 Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego: „1a. Tłumacz przysięgły może, za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, poświadczyć tłumaczenie lub odpis pisma w postaci elektronicznej. Poświadczenie odpisu pisma w postaci elektronicznej może być dokonane tylko na podstawie oryginału, tłumaczenia lub odpisu dokumentu w formie pisemnej.

Wydany w Polsce bezpieczny podpis elektroniczny oparty na kwalifikowanym certyfikacie jest uznawany za kwalifikowany podpis elektroniczny we wszystkich państwach Unii Europejskiej – to oznacza, że tłumaczenia uwierzytelnione, opatrzone takim podpisem, będą honorowane we wszystkich krajach Unii. E-podpis cieszy się ogromną popularnością również w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest powszechnie używany.

Jeżeli chodzi o skutki prawne – to tłumaczenia opatrzone podpisem elektronicznym weryfikowanym na podstawie ważnego kwalifikowanego certyfikatu jest zrównane z tłumaczeniem opatrzonym pieczęcią i własnoręcznym podpisem tłumacza. Różnica jest taka, że w pierwszym przypadku cały proces odbywa się tylko i wyłącznie drogą elektroniczną, co jest szybkie i wygodne. Można zatem powiedzieć, że w pracy tłumaczy przysięgłych pojawiło się naprawdę dobre udogodnienie.
korzystanie z podpisu elektronicznego

Kwalifikowany podpis elektroniczny – zalety podpisu elektronicznego

 • coraz większa popularność w Polsce w placówkach administracji publicznej oraz w obrocie dokumentami księgowymi,
 • ogromna popularność w krajach zachodnich: składanie tłumaczeń uwierzytelnionych z podpisem elektronicznym na uczelniach, w urzędach i instytucjach jest dużo prostsze i szybsze,
 • oszczędność czasu oraz pieniędzy,
 • wygoda używania,
 • możliwość podpisywania dokumentów elektronicznych,
 • szybkość działania,
 • łatwość i szybkość obsługi urządzeń oraz samego podpisu.

Jak używać e- podpisu?

Podpis kwalifikowany kupujesz u jednego z dostawców usług zaufania. Narodowe Centrum Certyfikacji wydaje listę takich dostawców, najbardziej znane to: Sigilium Sign, Szafir 2.0, proCertum SmartSign czy PEM-HEART 3.9 oraz SecureDoc 2 firmy EuroCert. W skład zestawu, który uprawnia do wykorzystywania podpisu elektronicznego, wchodzi:

 • specjalna karta kryptograficzna, na której jest zapisany certyfikat kwalifikowany,
 • czytnik kart, który należy podłączyć do komputera,
 • oprogramowanie, które trzeba zainstalować.

Jak wyrobić podpis elektroniczny przez tłumacza?

Podpis kwalifikowany można kupić u jednego z kwalifikowanych dostawców usług zaufania:
są to podmioty kwalifikowane, wpisane do rejestru podmiotów kwalifikowanych. Rejestr podmiotów oraz certyfikatów kwalifikowanych znajduje się na stronie internetowej Narodowego Centrum Certyfikacji www.nccert.pl.

Jak wygląda wyrobienie przez tłumacza przysięgłego bezpiecznego podpisu elektronicznego? Jak uzyskać podpis elektroniczny od certyfikowanych dostawców?

Nie jest to skomplikowane: tłumacz zgłasza się do określonego dostawcy z listy Narodowego Centrum Certyfikacji i podmiot, u którego wyrabiany jest podpis kwalifikowany, w pełni weryfikuje jego tożsamość. Niezbędne jest okazanie dowodu osobistego, na podstawie którego przypisuje się do użytkownika certyfikat z określonymi atrybutami. Takowy certyfikat jest elektronicznym znakiem rozpoznawczym, jednoznacznie potwierdzającym tożsamość użytkownika. To powoduje, że można mieć całkowitą pewność co do identyfikacji osoby, która składa swój podpis za pomocą podpisu elektronicznego.

Skutek prawny pomiędzy tłumaczeniem opatrzonym zwyczajnym, odręcznym podpisem, a podpisanym za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego jest zupełnie taki sam.

Podpis tradycyjny a kwalifikowany podpis elektroniczny pod tłumaczeniem przysięgłym (uwierzytelnionym)

Co to jest bezpieczny podpis elektroniczny? Jest to podpis danej osoby w formie elektronicznej. Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym mówi, że są to dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone lub z którymi są logicznie powiązane, służą do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny. Bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany jest za pomocą ważnego certyfikatu kwalifikowanego. Dlaczego należy mieć certyfikat kwalifikowany? Można zaoszczędzić sporo czasu i pieniędzy, do składania podpisu elektronicznego niewymagany jest dokument w wersji papierowej, więc jest zminimalizowane zużycie papieru. Mniejsza ilość dokumentów posiadanych fizycznie wpływa korzystnie na przyrodę i dzięki temu zwiększa się powierzchnia do przechowywania czy składowania pism.

Podpis elektroniczny kwalifikowany służy do podpisywania dokumentów w formie elektronicznej:

 • potrzebne w komunikacji z administracją i urzędami,
 • wszelkie dokumenty firmowe,
 • dokumenty prywatne.

Dokument w formie pdf-a można podpisać podpisem elektronicznym, oprócz tego można korzystać z podpisu profilem zaufanym głównie na stronach rządowych. Można użyć podpisu elektronicznego do:

 • podpisywania i składania deklaracji w systemie Płatnik,
 • uwierzytelnień na stronie profilu Platformy ZUS (PUE ZUS),
 • składania deklaracji podatkowych drogą elektroniczną do urzędu skarbowego,
 • podpisywania i składania sprawozdań finansowych do KRS,
 • rejestracji i identyfikacji wykonawców biorących udział w aukcji lub przetargu,
 • zawierania umów oraz udział w aukcjach online,
 • potwierdzania tożsamości w kontaktach z urzędami oraz w komunikacji pomiędzy pracownikami
 • jednostek w administracji publicznej,
 • podpisywania i pobierania akt pracowniczych,
 • zdalnego zawierania umów cywilno-prawnych,
 • zdalnego podpisywania dokumentów.
 • przesyłania faktur elektronicznych drogą online.

jak uzyskać kwalifikowany podpis elektroniczny

Jak wygląda ważność dokumentów przy podpisie elektronicznym

Należy podkreślić, że elektroniczny dokument opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym ma ważność tylko w formie elektronicznej i po wydruku ważność swą traci. Obecnie bezpieczny podpis elektroniczny przydaje się do tłumaczeń wykonywanych w obrocie transgranicznym. W krajach zachodnich dokumenty, w tym tłumaczenia uwierzytelnione (przysięgłe), podpisane w taki sposób, cieszą się dużą popularnością. W Polsce coraz więcej urzędów przyjmuje dokumenty podpisane elektronicznie. Dokumenty mają taką samą ważność oraz powodują taki sam skutek prawny, jak i dokumenty opatrzone tradycyjnym, odręcznym podpisem.

Niewątpliwie, z punktu widzenia tłumaczy przysięgłych, składanie podpisu elektronicznego na tłumaczeniach uwierzytelnionych to wygoda i oszczędność czasu. Podpis elektroniczny jest coraz popularniejszy zarówno w dużych korporacjach, jak i w sektorze małych przedsiębiorstw. Za pomocą podpisu elektronicznego można łatwo podpisać dokumenty, nie wychodząc z domu. Wiele platform oferuje podpisanie dokumentów za pomocą zwykłego podpisu elektronicznego.

Urzędy zaczynają doceniać podpis elektroniczny i pozwalają na elektroniczny obieg dokumentów, co przyspiesza załatwienie spraw urzędowych. Jest doskonałym narzędziem skracającym czas obiegu dokumentów

Autor

malgorzata-panasiuk
Małgorzata Panasiuk Tłumacz przysięgły języka angielskiego i rosyjskiego. Absolwentka Instytutu Lingwistyki Stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła Studium Prawa Rosyjskiego na Uczelni Łazarskiego. Od 10 lat prowadzi własne biuro tłumaczeń.
Fanka jedzenia, podróży, książek, kina i teatru.

Potrzebujesz przetłumaczyć dokument?

W ofercie: Darmowa Wycena