Podpisywanie tłumaczeń przysięgłych kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Autor: abctlumaczenia
Data publikacji:
podpis

Innowacje i kolejne rozwiązania technologiczne wpływają na rynek tłumaczeń uwierzytelnionych i zawód tłumacza przysięgłego. Powoli odchodzą w przeszłość dokumenty opieczętowane i ręcznie podpisane przez tłumacza przysięgłego. Teraz wystarczy odpowiednie oprogramowanie, kwalifikowany certyfikat oraz odpowiedni czytnik wraz z kartą kryptograficzną. Dzięki takiemu zestawowi tłumaczenie uwierzytelnione można opatrzyć bezpiecznym podpisem elektronicznym. Dokument z e-podpisem jest ważny tylko w wersji elektronicznej i po wydruku ważność swą traci. Nadaje się do elektronicznego obiegu dokumentów i dzięki niemu mamy wygodę i możliwość ominięcia kolejek w urzędach czy biurach tłumaczeń. Podpisywanie tłumaczeń przysięgłych kwalifikowanym podpisem elektronicznym oszczędza czas i pieniądze.

podpis elektroniczny

Kwalifikowany podpis elektroniczny w pracy tłumaczy przysięgłych:

Ustawodawca umożliwił tłumaczom przysięgłym poświadczanie tłumaczeń lub odpisów pism w postaci elektronicznej za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego. E-podpis w zawodzie tłumacza przysięgłego reguluje artykuł 18 Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego: „1a. Tłumacz przysięgły może, za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, poświadczyć tłumaczenie lub odpis pisma w postaci elektronicznej. Poświadczenie odpisu pisma w postaci elektronicznej może być dokonane tylko na podstawie oryginału, tłumaczenia lub odpisu dokumentu w formie pisemnej.

Wydany w Polsce bezpieczny podpis elektroniczny oparty na kwalifikowanym certyfikacie jest uznawany za kwalifikowany podpis elektroniczny we wszystkich państwach Unii Europejskiej – to oznacza, że tłumaczenia uwierzytelnione, opatrzone takim podpisem, będą honorowane we wszystkich krajach Unii. E-podpis cieszy się ogromną popularnością również w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest powszechnie używany.

Jeżeli chodzi o skutki prawne – to tłumaczenia opatrzone podpisem elektronicznym weryfikowanym na podstawie ważnego kwalifikowanego certyfikatu jest zrównane z tłumaczeniem opatrzonym pieczęcią i własnoręcznym podpisem tłumacza. Różnica jest taka, że w pierwszym przypadku cały proces odbywa się tylko i wyłącznie drogą elektroniczną, co jest szybkie i wygodne. Można zatem powiedzieć, że w pracy tłumaczy przysięgłych pojawiło się naprawdę dobre udogodnienie.

Zalety takiego rozwiązania

  • coraz większa popularność w Polsce w placówkach administracji publicznej oraz w obrocie dokumentami księgowymi,
  • ogromna popularność w krajach zachodnich: składanie tłumaczeń uwierzytelnionych z podpisem elektronicznym na uczelniach, w urzędach i instytucjach jest dużo prostsze i szybsze,
  • oszczędność czasu oraz pieniędzy,
  • wygoda używania,
  • możliwość podpisywania dokumentów elektronicznych,
  • szybkość działania,
  • łatwość i szybkość obsługi urządzeń oraz samego podpisu.

W jaki sposób tłumacz przysięgły może stać się użytkownikiem kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Podpis kwalifikowany można kupić u jednego z określonych dostawców: są to podmioty kwalifikowane, wpisane do rejestru podmiotów kwalifikowanych. Rejestr podmiotów oraz certyfikatów kwalifikowanych znajduje się na stronie internetowej Narodowego Centrum Certyfikacji www.nccert.pl. Jak wygląda wyrobienie przez tłumacza przysięgłego bezpiecznego podpisu elektronicznego? Nie jest to skomplikowane: tłumacz zgłasza się do określonego dostawcy z listy Narodowego Centrum Certyfikacji i podmiot, u którego wyrabiany jest kwalifikowany e-podpis, w pełni weryfikuje jego tożsamość. Niezbędne jest okazanie dowodu osobistego, na podstawie którego przypisuje się do użytkownika certyfikat z określonymi atrybutami. Takowy certyfikat jest elektronicznym znakiem rozpoznawczym, jednoznacznie potwierdzającym tożsamość użytkownika. To powoduje, że można mieć całkowitą pewność co do identyfikacji osoby, składającej podpis elektroniczny.

Skutek prawny pomiędzy tłumaczeniem opatrzonym zwyczajnym, odręcznym podpisem, a podpisanym za pomocą kwalifikowanego podpisu jest zupełnie taki sam.

Podpis tradycyjny a podpis elektroniczny pod tłumaczeniem przysięgłym (uwierzytelnionym)

Co to jest podpis elektroniczny? Jest to podpis danej osoby w formie elektronicznej. Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym mówi, że są to dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone lub z którymi są logicznie powiązane, służą do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny.

Podpisem kwalifikowanym podpisuje się dokumenty w formie elektronicznej:

  • potrzebne w komunikacji z administracją i urzędami,
  • wszelkie dokumenty firmowe,
  • dokumenty prywatne.

Należy podkreślić, że elektroniczny dokument opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym ma ważność tylko w formie elektronicznej i po wydruku ważność swą traci. Obecnie podpis elektroniczny przydaje się do tłumaczeń wykonywanych w obrocie transgranicznym. W krajach zachodnich dokumenty, w tym tłumaczenia uwierzytelnione (przysięgłe), podpisane w taki sposób, cieszą się dużą popularnością. W Polsce coraz więcej urzędów przyjmuje dokumenty podpisane elektronicznie. Dokumenty mają taką samą ważność oraz powodują taki sam skutek prawny, jak i dokumenty opatrzone tradycyjnym, odręcznym podpisem.

Niewątpliwie, z punktu widzenia tłumaczy przysięgłych, składanie podpisu elektronicznego na tłumaczeniach uwierzytelnionych to wygoda i oszczędność czasu. Podpis elektroniczny jest coraz popularniejszy zarówno w dużych korporacjach, jak i w sektorze małych przedsiębiorstw. Zaczynają go doceniać urzędy i pozwalają na elektroniczny obieg dokumentów, co przyspiesza załatwianie spraw urzędowych. Jest doskonałym narzędziem skracającym czas obiegu dokumentów

Potrzebujesz przetłumaczyć dokument?

W ofercie: Darmowa Wycena