Jak przebiega wycena tłumaczenia?

Autor: abctlumaczenia
Data publikacji:
happy-asian-woman-learning-foreign-language-online-2021-09-03-19-49-44-utc

Wycena tłumaczenia – co jest podstawową jednostką rozliczeniową?

Wycena tłumaczenia to jedno z tych zagadnień, które najbardziej interesuje potencjalnego klienta biura tłumaczeń. Każde biuro tłumaczeń posiada swój cennik tłumaczeń, lecz istnieją ogólne standardy dotyczące ich wyceny. Oczywiście takie ściśle wyznaczone ramy są uzależnione od tego, jaki rodzaj tłumaczenia ma być wykonany.

Tłumaczenie pisemne rozliczamy przy pomocy strony, ale nie rozumianej potocznie, lecz takiej, która zawiera określoną liczbę znaków ze spacjami, tzw. strony przeliczeniowej. Dodatkowo wycena jest różna w przypadku tłumaczenia uwierzytelnionego i tłumaczenia zwykłego, choć w obu rodzajach strona jest jednostką rozliczeniową.

ABC tłumaczenia

Jak łatwo się domyślić liczba znaków to kategoria niezbyt przydatna jeśli chodzi o tłumaczenia ustne, dlatego w tym przypadku stosuje się inne kryteria wyceny, po prostu liczy się czas pracy tłumacza.

Ostateczna wycena tłumaczenia zależy także od rodzaju przetłumaczonego tekstu i skali trudności, z którą spotyka się tłumacz przy tłumaczeniach. Wpływ na wycenę ma także termin wykonania tłumaczenia, czyli czas, w jakim nastąpi realizacja tłumaczenia.

W końcu cena tłumaczenia zależy też od tego, jaki język chcemy tłumaczyć, gdyż w zależności od konkretnego języka obcego obowiązują inne stawki. W niniejszym tekście postaramy się przybliżyć klientowi, na czym polega wycena usługi tłumaczeniowej.

Wycena tłumaczenia ustnego

Tłumaczenia ustne to najczęściej tłumaczenie zwykłe, czyli takie, które nie potrzebuje uwierzytelnienia. Może to być rozmowa telefoniczna, spotkanie biznesowe, konferencja naukowa itp. Zdarzają się jednak też sytuacje, w których tłumaczenie ustne musi być uwierzytelnione (np. przy tłumaczeniach prawnych), dlatego wtedy niezbędna jest obecność tłumacza przysięgłego.

Ustne tłumaczenie przysięgłe różni się pod względem ceny od tłumaczenia zwykłego, zaś w obu przypadkach wycena tłumaczenia ustnego polega na wyliczeniu czasu, który tłumacz poświęca na pracę dla klienta. W praktyce oznacza to po prostu wyliczenie godzin, przy czym za pełną godzinę uważa się każdą kolejną rozpoczętą.

Praca tłumacza ustnego cechuje się nieprzewidywalnością

Z tego powodu wstępna wycena tłumaczenia może być inna niż ostateczna, gdyż np. planowane spotkanie, czy konferencja mogą się przedłużyć ponad przewidziany czas, na co nie mają wpływu ani klient, ani biuro tłumaczeń, a co wydłuża czas trwania usługi i tym samym zwiększa jej cenę.

Jak rozliczamy tłumaczenie pisemne?

Jak już zostało wspomniane, cena tłumaczenia pisemnego warunkowana jest przede wszystkim poprzez jednostkę rozliczeniową, czyli tzw. stronę przeliczeniową. W przypadku tłumaczeń uwierzytelnionych za stronę uważa się 1125 znaków ze spacjami i jest to wartość ustalona przez ministerstwo sprawiedliwości, zaś w przypadku tłumaczeń zwykłych jest to z reguły 1800 znaków ze spacjami, choć niektóre biura stosują inny przelicznik.

Tłumaczenia pisemne – uwierzytelnione

W tym miejscu warto zwrócić uwagę na specyfikę, jaką charakteryzuje się tłumaczenie uwierzytelnione. Otóż pisemne tłumaczenie przysięgłe musi uwzględniać rozwinięcia wszelkich adnotacji, pieczęci, skrótów itp., które zawierają tłumaczone dokumenty, dlatego czasami liczba znaków wraz ze spacjami jest wyższa, niż nam pierwotnie się wydaje, co ma wpływ na cenę tłumaczenia uwierzytelnionego.

tłumaczenie z języka polskiego na ukraiński

Wyceny tłumaczeń – za różne języki zapłacimy inną cenę

Podobnego rodzaju problemy związane z przeliczaniem stron wynikają ze specyfiki języka tekstu, dokumentu, który podlega przetłumaczeniu. Język źródłowy tłumaczonego tekstu dokumentu (np. język angielski) może charakteryzować się takimi właściwościami gramatycznymi, leksykalnymi, że np. na to, co w nim opisane jest jednym słowem, język polski potrzebuje więcej niż jednego słowa. W związku z tym występuje różnica w liczbie znaków i spacji między tym, co w języku oryginału, a w jego polskim tłumaczeniu

Tłumaczenie specjalistyczne kosztuje więcej

Innym kryterium wpływającym bezpośrednio na wycenę zlecenia jest stopień trudności tłumaczonego tekstu, czy dokumentu. Przy realizacji tłumaczenia, które wymaga specjalistów z konkretnej dziedziny, klient powinien uwzględniać doświadczenie, umiejętności i przygotowanie tłumacza, co w naturalny sposób wiąże się ceną za usługę.

Wszelkie wątpliwości dotyczące wyceny konkretnego tekstu, czy dokumentów należy rozwiewać poprzez bezpośredni kontakt z biurem tłumaczeń, gdzie często sam tłumacz objaśni specyfikę przekładu danych dokumentów.

Wycena tłumaczeń – realizacja tłumaczenia w aspekcie czasowym

Podobnie jak w innych rodzajach działalności gospodarczej w branży tłumaczeniowej także obowiązują różne terminy wykonania zlecenia. Ujmując sprawę najogólniej, po otrzymaniu dokumentów, tekstów do tłumaczenia biuro tłumaczeń ma trzy podstawowe terminy wykonania usługi: zwykły, przyśpieszony i ekspresowy. W zależności od biura tłumaczeń ich czas trwania może się różnić, ale niezbyt znacząco. Za to oczywistym wydaje się, iż cena tłumaczenia wzrasta wraz z szybkością jego wykonania, czyli najwięcej zapłacimy za tłumaczenie ekspresowe, a najmniej za zwykłe.Należy zauważyć, że realizacja tłumaczenia w trybie zwykłym i przyspieszonym następuje dzień po otrzymaniu tłumaczenia, natomiast w trybie ekspresowym tłumacz od razu w dniu otrzymania zlecenia przystępuje do wykonania zlecenia.

 

realizacja usługi tłumaczenia w biurze tłumaczeń

Ostateczna wycena tłumaczenia – podsumowanie

Kryteria wyceny tłumaczeń są różnorodne, skomplikowane i zależne od praktyki konkretnego biura tłumaczeń. Niemniej, można spośród nich wyróżnić kilka powszechnie obowiązujących, co pomoże potencjalnemu klientowi wstępnie oszacować koszty zlecenia.

Po pierwsze, istotną kategorią jest tzw. strona przeliczeniowa. Strona tłumaczenia uwierzytelnionego liczy 1125 znaków ze spacjami, zaś tłumaczenie zwykłe najczęściej 1800, ale zdarzają się odstępstwa o tej reguły.

Po drugie, na cenę tłumaczenia wpływa rodzaj tłumaczenia dokumentu, jaki chcemy przetłumaczyć, czyli skala trudności tekstu. Dokumenty specjalistyczne, wymagające ponadprzeciętnej wiedzy oraz doświadczenia przekłada tłumacz do tego predysponowany, co ma wpływ na cenę przekładu. Tłumaczenie zwykłe jest z reguły tańsze niż tłumaczenie przysięgłe, dlatego że tłumaczenie zwykłe nie wymaga uwierzytelnienia i takie dokumenty nie wymagają specjalistycznej wiedzy od tłumacza

Po trzecie, istotne jest także, z jakiego języka dokonujemy przekładu. Jak wiadomo, na rynku znajdziemy tłumacza każdego języka obcego, co nie znaczy, że jest ich tak samo wielu w poszczególnych językach. Łatwo sobie uzmysłowić, że są języki bardzo popularne, jak np. angielski i te mniej powszechnie znane, jak np. arabski. W związku z tym dokument w pierwszym z tych języków powinno być łatwiej, czyli taniej przetłumaczyć, niż ten w drugim.

Po czwarte, na wyceny tłumaczenia dokumentów wpływa czas, w którym zrealizujemy zlecenie. Im krótszy czas oczekiwania na wykonanie tłumaczenia, tym większa jest jego cena.

ABC Tłumaczenia ma dla Państwa konkurencyjne ceny tłumaczeń!
Nasze biuro tłumaczeń oferuje ułatwienia dla klienta w postaci cennika zamieszczonego na naszej stronie internetowej oraz kalkulatora błyskawicznej wyceny online. Wystarczy zajrzeć na naszą stronę, aby dokonać wstępnego szacunku kosztów zlecenia.

Można też skontaktować się bezpośrednio z nami, w tym także z tłumaczem, poprzez maila lub telefonicznie i uzyskać potrzebne informacje na temat ceny tłumaczenia uwierzytelnionego, zwykłego, jak i jakiegokolwiek innego rodzaju. Każdego klienta traktujemy indywidualnie, tak aby był w pełni zadowolony z naszych usług.

Autor

malgorzata-panasiuk
Małgorzata Panasiuk Tłumacz przysięgły języka angielskiego i rosyjskiego. Absolwentka Instytutu Lingwistyki Stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła Studium Prawa Rosyjskiego na Uczelni Łazarskiego. Od 10 lat prowadzi własne biuro tłumaczeń.
Fanka jedzenia, podróży, książek, kina i teatru.

Potrzebujesz przetłumaczyć dokument?

W ofercie: Darmowa Wycena