Tłumaczenie dokumentów do rejestracji pojazdu

Autor: abctlumaczenia
Data publikacji:
akup auta - tłumaczenie dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu

Do czego potrzebne jest tłumaczenie dokumentów samochodowych?

Tłumaczenie dokumentów samochodowych to jedna z najbardziej popularnych usług oferowanych przez biura tłumaczeń. Od wielu lat Polacy sprowadzają mnóstwo aut z zagranicy, a ich import sięga miliona rocznie. Kupujemy głównie używane samochody, ale nie brakuje też nowych. Niezależnie od tego jakiej jakości i skąd sprowadzamy pojazd, aby móc używać go w Polsce należy najpierw dokonać rejestracji samochodu we właściwym urzędzie. Jednym z niezbędnych elementów tego procesu jest tłumaczenie dokumentów samochodowych.

Ze względów prawnych samochody sprowadzane z zagranicy dzielimy na sprowadzone z państw członkowskich UE oraz na te, które trafiły do Polski z państw spoza UE.

Przepisy prawa stanowią, że każdy samochód sprowadzony spoza Unii Europejskiej powinien mieć przetłumaczony komplet dokumentów pojazdu.

Jeśli kupujemy samochód z kraju Unii Europejskiej (kraju członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa należącego do EFTA czy Konfederacji Szwajcarskiej, a zestaw dokumentów niezbędnych do jego rejestracji nie jest kompletny, wtedy również należy przedłożyć tłumaczenie dokumentów samochodowych. Wtedy z pomocą przychodzi takie biuro tłumaczeń jak My! Dowiedz się kto może przygotować takie tłumaczenie dokumentów auta niezbędne do rejestracji pojazdów.

Jakie musi być tłumaczenie dokumentów samochodowych?

Zgodność z Dyrektywa 1999/37/WE w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów

Tłumaczenia dokumentów samochodowych wykonuje tłumacz przysięgły, czyli są one uwierzytelnione. Mówi o tym wprost rozporządzenie ministra infrastruktury:

“Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku o rejestrację, wyrejestrowanie, wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula. W przypadku braku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tłumacza przysięgłego danego języka dopuszcza się tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego państwa, z którego pojazd został sprowadzony”.

Tłumaczenie dokumentów do rejestracji samochodu  jest więc tłumaczeniem przysięgłym, specjalistycznym i podlega wszelkim zasadom dotyczącym tychże tłumaczeń.

Co ważne, regulacja ta określa również, że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości organ rejestrujący pojazd może wymagać tłumaczenia informacji krajowych zawartych danych, które nie posiadają przypisanych kodów w załączniku I do dyrektywy Rady z 29 kwietnia 1999 roku nr 1999/37/WE dotyczącej dokumentów rejestracyjnych pojazdów..

ABC tłumaczenia

Dokumenty niezbędne do rejestracji samochodu z zagranicy, tłumaczenia dokumentów do rejestracji samochodu

Wśród dokumentów samochodowych niezbędnych do rejestracji samochodu sprowadzonego z zagranicy znajdują się m.in.: dowód rejestracyjny pojazdu, karta pojazdu, dokument potwierdzający do kogo należy pojazd, czyli dowód własności pojazdu. Kompletna lista zawierająca wszystkie dokumenty, które trzeba złożyć przy rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy wygląda następująco:

  • wniosek o rejestrację,
  • umowa kupna-sprzedaży lub faktura potwierdzająca zakup,
  • karta pojazdu i dowód rejestracyjny,
  • zaświadczenie o badaniu technicznym,
  • dowód opłacenia akcyzy,
  • dokument potwierdzający wyrejestrowanie pojazdu z kraju eksportu (dowód wyrejestrowania pojazdu),
  • zagraniczne tablice rejestracyjne lub oświadczenie o ich braku,
  • potwierdzenie opłaty wniesionej w wydziale komunikacji.

Oczywiście dokumenty auta powinny być wystawione przez właściwy organ państwa członkowskiego (jeśli pojazd pochodzi z UE) lub w innym przypadku (spoza UE) przez jego odpowiednik z kraju pochodzenia pojazdu. Potrzebne do rejestracji dokumenty właściciel pojazdu musi dostarczyć do miejscowego wydziału komunikacji i tam następuje proces rejestracji.

zakup auta - kosztuje tłumaczenie dokumentów samochodowych

W naszym biurze najczęściej tłumaczymy dokumenty samochodowe z krajów Unii Europejskiej, a spośród państw spoza UE są to USA, Japonia i Kanada. Jeśli chodzi o Stany Zjednoczone najbardziej popularnymi dokumentami, z którymi mamy do czynienia są faktura/umowa kupna-sprzedaży oraz dokument nazwany “Certificate of Title”. Co ciekawe, często zdarza się, że umowa jest dwujęzyczna, sporządzona po polsku i angielsku, a i tak urzędnicy w polskim wydziale komunikacji wymagają tłumaczenia. Takie postępowanie potwierdza, że w przypadku rejestracji i oznaczania pojazdów ostatnie zdanie należy zawsze do osoby, która zajmuje się formalnościami w urzędzie.

Interesującą kategorię tłumaczeń związanych ze sprowadzeniem samochodu z zagranicy tworzą dokumenty celne. Z naszej praktyki wynika, że najwięcej aut sprowadzanych drogą morską trafia do Polski przez porty niemieckie i niderlandzkie, w związku z tym tłumaczenia dokumentów celnych dotyczą właśnie tych języków.

Istnieją też dokumenty samochodowe, które nie podlegają obowiązkowi tłumaczenia, niezależnie do języka oryginału. Należą do nich np. parametry techniczne auta, czy dane osobowe poprzedniego właściciela. Zanim jednak złożymy dokumenty w takiej formie, bez tłumaczenia powyższych danych, warto skontaktować się z urzędem i osobiście potwierdzić jakie dokumenty są niezbędne do tego by proces przebiegł szybko i bezproblemowo. Pamiętaj! Brak konieczności tłumaczenia dokumentów do rejestracji samochodu to tylko dobra wola urzędników. W przypadku braku odpowiednich dokumentów do rejestracji, nie odbędzie się ona.

Czy tłumaczymy dowody rejestracyjne?

Jednym z najczęściej poruszanych problemów w sprawie rejestracji pojazdu jest kwestia tłumaczenia dowodu rejestracyjnego. Dowód rejestracyjny to jeden z najważniejszych ze wszystkich dokumentów samochodowych i nie da się bez niego dokonać rejestracji samochodu. Dowód rejestracyjny zawiera tzw. “część uniwersalną” (inaczej tzw. oznaczenia kodów zastosowanych), która z zasady nie podlega tłumaczeniu, co mogłoby sugerować brak potrzeby tłumaczenia dowodu rejestracyjnego jako takiego. Jednak w dowodzie rejestracyjnym znajdują się też treści towarzyszące, m.in.: adnotacje, pieczątki itp.

Orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (sygn. akt. III SA/Wa 3131/11) mówi, że dowód rejestracyjny nie musi być tłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego, ale tylko w zakresie oznaczenia kodów zastosowanych w tym dowodzie,  co oznacza że właściciel pojazdu nie ma obowiązku przedłożenia tłumaczenia tych fragmentów dowodu rejestracyjnego. Zatem rubryki oznaczone zharmonizowanymi kodami, literowymi czy cyfrowymi nie muszą być tłumaczone, natomiast pozostałe rubryki trzeba przetłumaczyć. W praktyce, prawie w każdym dowodzie rejestracyjnym znajdują się różnego rodzaju wpisy dotyczące historii pojazdu, ewentualnych napraw, zmiany właścicieli, przeglądów itp. Są tam też różnego rodzaju pieczątki, adnotacje urzędowe czy policyjne.

Jeżeli te części dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy urząd nie zostaną przetłumaczone, urzędnik w wydziale komunikacji może mieć zastrzeżenia i w efekcie rejestracja samochodu może ulec opóźnieniu, w najgorszym wypadku w ogóle może do niej nie dojść. Ustawodawca w tej kwestii wykazał się brakiem jasności, co znacząco utrudnia interpretację przepisów. Z tego powodu, jeśli chcemy mieć pewność co do właściwej i skutecznej rejestracji auta lepiej po prostu tłumaczyć dowód rejestracyjny w całości, tak by uniknąć nieporozumień związanych z rejestracją samochodu.

zakup auta - tłumaczenie dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu

Ile kosztuje tłumaczenie dokumentów samochodowych?

Tłumaczenia dokumentów samochodowych zaliczamy do tłumaczeń specjalistycznych, zarówno ze względów merytorycznych, jak i formalnych i nie ma znaczenia czy autu a raczej dowód rejestracyjny pochodzi z kraju członkowskiego Unii Europejskiej czy nie. . Wykonuje je tłumacz przysięgły, czyli posiadający odpowiednie uprawnienia nadane przez państwo, którego obowiązują jasno określony standard pracy oraz urzędowy cennik ustalany przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Niezależnie od tego jakie dokumenty do rejestracji samochodu z zagranicy chcemy przetłumaczyć (np. kartę pojazdu, czy dowód rejestracyjny), cenę minimalną za jedną stronę rozliczeniową ustala ministerstwo, przy czym koszt tłumaczenia zależy też od tego w którym języku obcym sporządzony jest dokument. Na stronach internetowych ministerstwa sprawiedliwości, a także biur tłumaczeń znajduje się konkretny koszt tłumaczenia dokumentów samochodu.

W trosce o komfort i zadowolenie klientów nasze biuro tłumaczeń może tłumaczyć dokumenty w oparciu o indywidualne negocjacje cenowe, tak aby tłumaczenie dokumentów pojazdu nie było nadmiernym obciążeniem finansowym dla klientów i skłaniały do dalszej współpracy

Jeśli masz do przetłumaczenia dokumenty auta- zapraszamy do nas!

Dobre biuro tłumaczeń, czyli takie jak nasze oferuje tłumaczenie dokumentów rejestracyjnych na najwyższym poziomie. Od jakości tłumaczenia dokumentów, ich poprawności zależy to, czy nie będziemy mieli kłopotów z rejestracją samochodu, dlatego dokumenty należy przetłumaczyć z należytą starannością, profesjonalnie, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa (m.in. rozporządzenia ministra infrastruktury). Jak widać, w tej sytuacji tłumacz przysięgły, który wykonuje tłumaczenie dokumentów samochodowych jest w dużej mierze odpowiedzialny za to, czy nowy samochód zostanie zarejestrowany i czy właściciel pojazdu otrzyma polskie tablice rejestracyjne.

Tłumaczenie dokumentów samochodowych to niezbędny etap przy zakupie auta za granicą, gdyż bez niego nie da się, zgodnie z prawem, używać takiego samochodu w Polsce. Jest to bardzo ważne dla każdego właściciela, więc warto dokonać dobrego wyboru dotyczącego potencjalnej agencji tłumaczeń, która zajmie się naszymi sprawami.

Nasze biuro tłumaczeń, oprócz licznych, różnego rodzaju zleceń wykonuje także profesjonalne tłumaczenia dokumentów samochodowych. Wszelkie dokumenty potrzebne do rejestracji samochodu sprowadzonego z zagranicy nie będą stanowiły dla naszych tłumaczy wielkiego wyzwania i gwarantujemy Państwu, że otrzymacie wysokiej jakości, szybką i zadowalającą pod względem ceny usługę. Wystarczy się z nami skontaktować i porozmawiać na temat tłumaczenia dokumentów samochodowych każdego rodzaju.

Dodatkowym atutem naszej agencji jest możliwość zamawiania tłumaczeń online. Dzięki temu zapewniamy sprawny i szybki termin realizacji, a cały proces nie wymaga wychodzenia z domu. Wystarczy przekazać dokumenty do tłumaczenia elektronicznie, bez żadnych zbędnych formalności, a w umówionym terminie otrzymasz profesjonalne, poprawne pod każdym względem tłumaczenie.

Jeśli nie jesteś pewien ile będzie wynosić cena tłumaczenia, możesz skorzystać z darmowej wyceny, dzięki której dowiesz się ile kosztuje przekład dokumentów samochodowych.

Autor

malgorzata-panasiuk
Małgorzata Panasiuk Tłumacz przysięgły języka angielskiego i rosyjskiego. Absolwentka Instytutu Lingwistyki Stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła Studium Prawa Rosyjskiego na Uczelni Łazarskiego. Od 10 lat prowadzi własne biuro tłumaczeń.
Fanka jedzenia, podróży, książek, kina i teatru.

Potrzebujesz przetłumaczyć dokument?

W ofercie: Darmowa Wycena