Zgoda na wyjazd dziecka za granicę po angielsku i po polsku

Autor: abctlumaczenia
Data publikacji:
wyjazd z osobami niebędącymi rodzicami dziecka

Wyjazd dziecka za granicę bez rodziców: dokumenty

Jeśli zbliża się wyjazd małoletniego dziecka za granicę, oprócz dowodu osobistego czy paszportu, warto pomyśleć również o innych potrzebnych mu dokumentach. Jeśli dziecko podróżuje bez opiekuna prawnego, lub z tylko jednym rodzicem, niezbędna będzie pisemna zgoda na wyjazd.

Taka zgoda na wyjazd może zostać sporządzona zarówno jednorazowo, jak i na wszystkie przyszłe wyjazdy aż do momentu ukończenia przez dziecko osiemnastu lat. Powinna ona zostać spisana w osobnym dokumencie dla każdego dziecka przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych. Warto sporządzić kopię zarówno w języku polskim oraz angielskim (lub języku urzędowym kraju, do którego podróżuje dziecko).

Dlaczego warto posiadać zgodę na wyjazd?

Zazwyczaj do przekroczenia granicy dziecku powinien wystarczyć jedynie dowód osobisty lub paszport. Jednak w przypadku choćby kontroli dokumentów na lotnisku lub legitymowania przez uprawnione służby, zgoda na wyjazd może się okazać niezbędna. Jej brak może doprowadzić do poważnych konsekwencji, łącznie z karą pozbawienia wolności. Nawet jeśli obędzie się bez tak surowej kary, służby na lotnisku czy granicy mogą podjąć decyzję o zatrzymaniu podróżników aż do czasu wyjaśnienia statusu dziecka. Aby uniknąć tak nieprzyjemnej sytuacji, warto zadbać o posiadanie zgody na wyjazd dziecka.

ABC tłumaczenia

Zgoda na wyjazd dziecka za granicę: poświadczenie notarialne?

Wystarczy pisemna forma oświadczenia, jednak czasem wymagane może być notarialne poświadczenie (przykładowo w przypadku wyjazdu organizowanego przez profesjonalne biuro podróży). Zgoda w formie aktu notarialnego to gwarant autentyczności, który nie może być uznany za błędny czy fałszywy, tym samym chroniąc przed nieprzewidzianymi, nieprzyjemnymi sytuacjami w trakcie podróży. Aby uzyskać taki dokument, wystarczy, by obaj opiekunowie prawni udali się (wraz z dowodem osobistym) do biura notarialnego, gdzie urzędnik potwierdzi prawdziwość złożonych podpisów poświadczeniem notarialnym.

Kiedy wymagana jest zgoda obojga rodziców na wyjazd dziecka za granicę?

Warto mieć na uwadze wyczulenie służb na potencjalne zagrożenie, jakim jest uprowadzenie dziecka przez jednego z rodziców. Z tego powodu, mogą one zażądać odpowiedniej zgody nie tylko od dziecka podróżującego samotnie, ale także pod opieką jednego z rodziców lub innej osoby dorosłej.

Dokument powinien zawierać oświadczenie obojga rodziców, potwierdzające, że wyrażają oni zgodę na wyjazd dziecka za granicę. W przypadku braku zgody drugiego rodzica, niezbędne będzie orzeczenie sądu opiekuńczego, zezwalające na wyjazd dziecka za granicę.

Zgoda obojga rodziców nie będzie wymagana, gdy jeden z nich został całkowicie pozbawiony władzy rodzicielskiej lub została ona ograniczona w zakresie współdecydowania o miejscu pobytu dziecka. W takim wypadku, aby dziecko mogło wyjechać, wystarczająca będzie jedynie zgoda rodzica będącego głównym opiekunem dziecka. Jednak w każdym innym wypadku, zgoda drugiego rodzica będzie niezbędna.

wyjazd dziecka za granicę - pokazanie miejsca

Jakie informacje powinna zawierać zgoda na wyjazd dziecka za granicę?

Zgoda na wyjazd dziecka za granicę nie ma konkretnej, określonej w ustawie formy. Niewątpliwie powinny się w niej znajdować informacje pozwalające zidentyfikować dziecko oraz oboje rodziców lub opiekunów prawnych. Niezbędne będą więc dane dziecka (imię i nazwisko, numer dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania) oraz dane rodziców (dane wymienione wyżej oraz dodatkowo numer telefonu, pozwalający na kontakt z rodzicami dziecka w razie nieprzewidzianych zdarzeń).

Warto również spisać datę oraz miejsce sporządzenia dokumentu, a także samą treść zgody na wyjazd dziecka (w tym datę, czas trwania oraz miejsce wyjazdu). Na koniec nie można zapomnieć o czytelnych podpisach obojga rodziców dziecka.

wyjazd dziecka za granicę  - drugi rodzic nie wyraża zgody

Zgoda na wyjazd dziecka – tylko w języku polskim?

Wyjazd dziecka za granicę niesie za sobą konieczność komunikacji w języku obcym, z urzędnikami czy funkcjonariuszami służb zagranicznych. Taka sytuacja sama w sobie potrafi być stresująca, niezależnie czy dziecko podróżuje samodzielnie, czy pod opieką innej osoby.

Warto nie dokładać sobie dodatkowych zmartwień i zadbać o poprawne przetłumaczenie zgody na wyjazd dziecka. Zlecenie tego zadania profesjonalnemu biuru tłumaczeń zagwarantuje poprawność i przejrzystość dokumentu, a także uwolni opiekunów od konieczności przygotowywania samodzielnie zgody w obcym języku.

Jak napisać zgodę na wyjazd dziecka za granicę?

Podsumowując – mimo że związana z wyjazdem dziecka konieczność sporządzenia zgody może wydawać się wymagająca, wystarczy dopilnować zawarcia w niej wszystkich wyżej wymienionych elementów. Pomocny może okazać się wzór zgody, dostępny w różnych wersjach na licznych stronach internetowych.

Nie można oczywiście zapomnieć o podpisach obojga rodziców (zakładając, że przysługuje im władza rodzicielska w tym zakresie), a następnie o potwierdzenie tych podpisów notarialnym poświadczeniem. Na końcu, warto zadbać o profesjonalny przekład zgody na wyjazd, czy to przez tłumacza przysięgłego, czy zwykłego.

ABC Tłumaczenia

W ABC Tłumaczenia oferujemy tłumaczenia wszelkiego rodzaju dokumentów, w tym również zgody na wyjazd dziecka za granicę. Proponujemy Państwu tłumaczenia zwykłe i przysięgłe w konkurencyjnych cenach, z i na wiele różnych języków, między innymi angielski, ukraiński, rosyjski, niemiecki, oraz wiele innych.

Autor

malgorzata-panasiuk
Małgorzata Panasiuk Tłumacz przysięgły języka angielskiego i rosyjskiego. Absolwentka Instytutu Lingwistyki Stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła Studium Prawa Rosyjskiego na Uczelni Łazarskiego. Od 10 lat prowadzi własne biuro tłumaczeń.
Fanka jedzenia, podróży, książek, kina i teatru.

Potrzebujesz przetłumaczyć dokument?

W ofercie: Darmowa Wycena