Rodzaje tłumaczeń specjalistycznych

Autor: abctlumaczenia
Data publikacji:
książki wyjaśniające czym są tłumaczenia uwierzytelnione z j. obcych

Spośród licznych zleceń, które trafiają do naszego biura sporą część stanowią tłumaczenia specjalistyczne. Rosnące zapotrzebowanie na ten rodzaj tłumaczeń wynika wprost z otaczającej nasz rzeczywistości, która wraz z rozwojem, postępem w niemalże każdej dziedzinie życia staje się coraz bardziej skomplikowana, a co za tym idzie potrzeba coraz większej wiedzy, aby potrafić zrozumieć i rozpoznać jej właściwości. Spora część tej wiedzy przenika do nas z zewnątrz i właśnie za pomocą tłumaczy i wykonywanych przez nich tłumaczeń specjalistycznych możemy się z nią zapoznać, by następnie móc z niej skorzystać. Rodzaje tłumaczeń specjalistycznych w zasadzie wiernie oddają to, czym się zajmujemy, co jest dla nas ważne, bez czego trudno nam się obyć.

Tłumaczenia specjalistyczne

Wymagają nie tylko dobrej znajomości języka źródłowego, ale przede wszystkim dogłębnej znajomości danego tematu, którego dotyczy przekład specjalistyczny. Tłumacz wyspecjalizowany najczęściej jest znawcą danego tematu, doskonale posługuje się słownictwem branżowym i potrafi rozumieć merytoryczne niuanse występujące w danej dziedzinie. Takie umiejętności zdobywa się latami, a proces poszerzania zasobu wiedzy w zakresie danej branży, któremu podlega tłumacz specjalistyczny w zasadzie nigdy się nie kończy, podobnie jak nie ustaje przyrost wiedzy na temat współczesnego świata. Nasze biuro tłumaczeń oferuje różne rodzaje tłumaczeń specjalistycznych, zarazem gwarantując najwyższej jakości przekłady specjalistyczne.

ABC tłumaczenia

Najbardziej podstawowy podział obejmujący rodzaje tłumaczeń specjalistycznych rozróżnia tłumaczenia specjalistyczne ze względu na tematykę tłumaczonych treści. W tym aspekcie możemy wyodrębnić następujące tłumaczenia specjalistyczne:

  • tłumaczenia techniczne (instrukcje obsługi, certyfikaty, patenty, specyfikacje),
  • tłumaczenia medyczne (karty pacjentów, zalecenia lekarskie, recepty, przepisane zabiegi i inne dokumenty medyczne dotyczące każdej dziedziny medycyny),
  • tłumaczenia prawnicze (akty notarialne, przepisy prawne regulujące porządek prawny w danej dziedzinie, ustawy i wszelkiego typu dokumenty urzędowe),
  • tłumaczenia naukowe (wszelkiego rodzaju publikacje o charakterze naukowym)
  • i inne, dotyczące różnych dziedzin wiedzy i działalności.

W przypadku każdego rodzaju tekstów specjalistycznych proces tłumaczenia wymaga rzetelności, dogłębnej znajomości danej dziedziny (szczególnie jeśli chodzi o tłumaczenia tekstów naukowych), a także posługiwania się w stopniu najwyższym terminologią danej dziedziny, zarówno w języku źródłowym, jak i w języku docelowym. Każde tłumaczenie specjalistyczne powinno w najwyższym stopniu spełniać wyśrubowane normy, zarówno językowe, jak i merytoryczne. Nietrudno jednak uzmysłowić sobie, że niektóre z nich, takie jak np. tłumaczenia medyczne, czy tłumaczenia prawnicze (przekład prawniczy) mogą mieć tak wielki wpływ na życie człowieka, którego dotyczą, że tym bardziej należy dochować wszystkich możliwych standardów, dlatego biura tłumaczeń wyznaczają do takich zleceń najbardziej doświadczonych tłumaczy, którzy dają gwarancję tego, że wykonane przez nich przekład będzie na najwyższym poziomie.

Tłumaczenie specjalistyczne zwykłe lub przysięgłe

Tłumaczenia specjalistyczne można także podzielić ze względu na inne kryteria. Uwzględniając aspekt prawny, wyróżniamy tłumaczenie zwykłe i tłumaczenie przysięgłe. Tłumacz przysięgły posiada odpowiednie uprawnienia nadane przez ministra sprawiedliwości, dzięki którym tłumaczenia przysięgłe (tłumaczenia uwierzytelnione) posiadają moc prawną, co w przypadku niektórych rodzajów tłumaczeń specjalistycznych jest niezbędne. Jeśli szukasz tłumaczenia uwierzytelnionego nasze biuro oferuje doświadczonych tłumaczy przysięgłych, którzy podejmą się każdego rodzaju tłumaczeń, w tym tłumaczeń specjalistycznych obostrzonych.

Oczywiście tłumaczenia zwykłe także mogą być tłumaczeniami specjalistycznymi, różnica jest wyłącznie w aspekcie prawnym, po prostu nie posiadają uwierzytelnienia.

tłumaczenia techniczne od tłumacza specjalistycznego posiadającego wykształcenie kierunkowe

Tłumaczenia specjalistyczne ustne lub pisemne

Kolejnym rozróżnieniem w obrębie tłumaczeń specjalistycznych jest podział na tłumaczenia ustne i tłumaczenia pisemne. W tym przypadku wszystko wydaje się jasne, ale warto wspomnieć, że tłumaczenia ustne dzielimy m.in. na:

  • tłumaczenia konsekutywne,
  • tłumaczenia kabinowe (symultaniczne).

Pierwsze z nich polega na przekładzie fragmentów wypowiedzi osoby, której słowa są tłumaczone, w chwilach, kiedy następuje pauza w mówieniu, w drugim zaś tłumacz dokonuje przekładu wypowiedzi na bieżąco, symultanicznie.

Ustne tłumaczenie specjalistyczne różni się od pozostałych tym, że tłumacz poddany jest presji, wynikającej z okoliczności tłumaczenia, dlatego praca tłumacza specjalistycznego opiera się też na umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz na zdolnościach interpersonalnych. Rodzaje tłumaczeń pisemnych podlegają takim samym kryteriom jak wszystkie inne tłumaczenia specjalistyczne, czyli np. ze względu na temat (prawne, medyczne, techniczne i inne), czy aspekt prawny (przysięgłe lub zwykłe).

Problematyka tłumaczeń specjalistycznych

Dotyczy szerokiego zakresu zagadnień związanych z tłumaczeniem pojmowanym ogólnie. Chodzi o znajomość obu języków (źródłowego i docelowego), stylistyki, rzetelność przekładu, czy też umiejętność znajdowania potrzebnych informacji.

Dodatkowo jednak tego typu przekłady wymagają od tłumacza posługiwania się skomplikowanym słownictwem zakresu specjalistycznego słownictwa danego języka obcego, ale też jeśli idzie o język docelowy. W przypadku każdego rodzaju tłumaczenia specjalistycznego ważne są zdobywane latami wiedza i doświadczenie. Wiele biur tłumaczeń dysponuje szeroką kadrą tłumaczy specjalizujących się w różnych dziedzinach, dlatego w trakcie podejmowania decyzji o wyborze konkretnego zleceniobiorcy warto sprawdzić, które oferuje doświadczonych tłumaczy w różnych, konkretnych  dziedzinach.

Biuro ABC Tłumaczenia

Nasze biuro oferuje tłumaczenia specjalistyczne obejmujące niemalże każdy rodzaj tłumaczeń, niezależnie od tego czy potrzebujesz przetłumaczyć instrukcje obsługi prostych urządzeń, czy skomplikowane historie choroby. Każdego z klientów traktujemy indywidualnie, starając się zaspokoić wszelkie oczekiwania względem zlecenia, zapewniając przy tym wysoki standard usługi, czytelną komunikację oraz przystępną, konkurencyjną cenę. Jeżeli potrzebujesz wykonać tłumaczenie specjalistyczne, skontaktuj się z nami.

Autor

malgorzata-panasiuk
Małgorzata Panasiuk Tłumacz przysięgły języka angielskiego i rosyjskiego. Absolwentka Instytutu Lingwistyki Stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła Studium Prawa Rosyjskiego na Uczelni Łazarskiego. Od 10 lat prowadzi własne biuro tłumaczeń.
Fanka jedzenia, podróży, książek, kina i teatru.

Potrzebujesz przetłumaczyć dokument?

W ofercie: Darmowa Wycena