Tłumaczenia Pisemne, Ustne, Przysięgłe i Zwykłe – Rodzaje

Autor: abctlumaczenia
Data publikacji:
realizujemy przekłady z każdego języka

Rodzaje tłumaczeń pisemnych

Jednym z najczęściej wykonywanych rodzajów tłumaczeń jest tłumaczenie pisemne. Choć pozornie może wydawać się, że ten rodzaj tłumaczeń jest stosunkowo najprostszy dla tłumacza, ponieważ obcuje się z tekstem pisanym, co daje duży komfort pracy (możliwość gospodarowania czasem, korzystanie z pomocnych narzędzi), to nie oznacza to, że przy okazji tłumaczeń pisemnych potrzeba mniej wiedzy, zaangażowania oraz doświadczenia niż przypadku innych rodzajów tłumaczeń. Tak nie jest, tłumaczenia pisemne, tak samo jak wszystkie inne rodzaje tłumaczeń (tłumaczenia ustne, tłumaczenia przysięgłe czy tłumaczenie konsekutywne lub tłumaczenie symultaniczne), wymagają od tłumacza wiedzy, profesjonalizmu oraz poświęcenia. Aby dokonać klasyfikacji rodzajów tłumaczeń pisemnych musimy wziąć pod uwagę różne rodzaje kryteriów, takie jak: prawny aspekt tłumaczenia, kto lub co jest autorem tłumaczenia oraz jaki rodzaj tekstu jest tłumaczony, biorąc pod uwagę jego treść i styl.

Tłumaczenie przysięgłe i zwykłe przez tłumacza przysięgłego

Powyższe dwa rodzaje tłumaczeń różnią się od siebie tym, że pierwsze z nich, czyli przysięgłe jest wykonane przez dysponującego wszelkimi uprawnieniami tłumacza przysięgłego i zazwyczaj posiada w związku z tym wysoce sformalizowaną formę (poświadczenia każdej strony pieczęcią i podpisem, wpis do repetytorium, tłumaczenie każdego elementu tekstu), co w efekcie sprawia, że tego rodzaju tłumaczenie wykorzystywane jest w obiegu prawnym i urzędowym (sądy, urzędy, policja, jednostki administracyjne).

Dla wyjaśnienia – tłumaczenia przysięgłe nie mogą być realizowane przez zwykłych tłumaczy, bowiem tłumacz przysięgły jest to osoba zaufania publicznego. Specjalizuje się ona w przekładzie ważnych dokumentów takich jak procesowe czy urzędowe. Ma ona także prawo do potwierdzania odpisów z innych dokumentów czy tłumaczeń, które zostały wykonane przez inne osoby.

Tłumacz przysięgły poświęca czas głównie na tłumaczenie różnego rodzaju dokumentów (akty urodzenia, aktu zgonu, akty ślubu, zaświadczenia, świadectwa, zezwolenia, testamenty, pisma sądowe i wiele innych), choć zdarzają się też inne formy tekstów. Tłumaczenie zwykłe charakteryzuje się taką samą dbałością o wartość merytoryczną, co przysięgłe, lecz brakuje mu wzmiankowanych powyżej walorów prawnych. Oczywiście oba rodzaje tłumaczeń dotyczą przekładania tekstu w języku obcym (języku źródłowym) na język polski i na odwrót. Co ważne tłumaczenia zwykłe nie są mniej ważne niż tłumaczenia przysięgłe!

Oferta tłumaczeń przysięgłych

Tłumaczenie maszynowe

Galopujący postęp techniczny, który obserwujemy na co dzień obejmuje niemalże każdą dziedzinę życia, w tym też branżę tłumaczeniową. Ludzkość od dawna próbowała stworzyć maszyny, które pozwalałby rozumieć inne języki bez ich dogłębnej znajomości, lecz dopiero technologia komputerowa umożliwiła wielki skok w tej dziedzinie. Istnieją wyspecjalizowane programy komputerowe, które są wyposażone w zestawy zasad gramatycznych i bogaty słownik, by dzięki temu oraz skomplikowanym algorytmom językowym automatycznie, bez udziału człowieka, tłumaczyć tekst. Z najbardziej rozpowszechnionymi możemy spotkać się w internecie (np. google translator) i na pewno nie raz z niego korzystaliśmy. Tłumaczenie maszynowe  ma sporo zalet, wśród których nade wszystko atrakcyjna dla użytkownika wydaje się jego szybkość. Rzecz jasna należy mieć świadomość, że tego typu rodzaje tłumaczeń są obarczone sporą niedokładnością i nie sposób ich traktować na równi z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza. Mimo to, jeśli mamy potrzebę szybkiego poznania treści tekstu w obcym dla nas języku i zadowala nas jej pobieżna znajomość trudno o lepszy sposób.

Warto także wspomnieć, że tłumacz Google daje także możliwość na tłumaczenia ustne, dokonywane na żywo. Nie są to tłumaczenia specjalistyczne. Lecz momencie zaistniałej sytuacji i konieczności dogadania się z osobą porozumiewająca się w obcym dla nas języku jest bardzo fajną opcją.

Tłumaczenia specjalistyczne

Ze względu na treść i styl tłumaczenia wyróżniamy ostatnią odmianę tłumaczenia pisemnego, czyli tłumaczenia specjalistyczne. W tej kategorii mieszczą się wszystkie teksty, które zawierają terminologię fachową z danej dziedziny. Prościej ujmując, jest to rodzaj tłumaczeń poświęcony konkretnej branży lub dziedzinie naukowej, który zawiera dużo słów charakterystycznych dla danej branży. Nie jest to zbyt precyzyjna definicja, gdyż w zasadzie zawiera się w niej każdy tekst, wyjąwszy te o dużym poziomie uogólnienia oraz prostym słownictwie, ale trudno o dokładniejszy termin określający poruszane zagadnienie. Jak wynika z powyższego ten rodzaj tłumaczenia wymaga od tłumacza (zarówno jeśli chodzi o tłumaczenia pisemne jak i tłumaczenia ustne), dogłębnej znajomości dziedziny, którą się zajmuje. Sam proces tłumaczenia wygląda tak samo jak w przypadku innych tłumaczeń. Oczywiście swoją wiedzę, nie tylko dotyczącą języków, tłumacz zdobywa i poszerza przez cały czas pracy w zawodzie, dzięki czemu staje się ona jego największym kapitałem. Do najpopularniejszych odmian tłumaczeń specjalistycznych można zaliczyć następujące rodzaje: techniczne, medyczne, marketingowe, prawne, ekonomiczne i naukowe. Tak naprawdę istnieją różne rodzaje tłumaczeń w zależności od konkretnej branży. Nie ma ściśle określonej bazy tłumaczeń pisemnych i ustnych specjalistycznych. Warto więc sprawdzić jakie rodzaje tłumaczeń są realizowane za pomocą biur tłumaczeń. Tutaj możesz sprawdzić jakie tłumaczenia specjalistyczne wykonuje nasze biuro ABC Tłumaczenia.


Oferta tłumaczeń specjalistycznych

tłumaczenie dokumentów

Tłumaczenia techniczne wymagają od tłumaczy przygotowania w zakresie nauk technicznych, ale to nie wszystko. Przy tym rodzaju tłumaczeń pisemnych tekstów ważne są precyzja, konsekwentna terminologia i pewnego rodzaju schematyzm wynikający z istoty tłumaczonych dokumentów (instrukcje, specyfikacje). Dobre tłumaczenia techniczne cechuje przede wszystkim absolutna dokładność (ważny jest każdy pojedynczy znak, symbol) oraz wysoce sformalizowany język.

Oferta tłumaczeń technicznych

Jeśli idzie o tłumaczenia medyczne sytuacja ma się podobnie. Oprócz wnikliwej znajomości medycyny istotna jest staranność, a dochodzi jeszcze odpowiedzialność, np. kiedy tłumaczona jest dokumentacja medyczna i od jakość wykonanej pracy zależy czyjś los, często w dosłownym sensie.

W przeciwieństwie do powyższych, tłumaczenie marketingowe polega na większej swobodzie tłumacza, który często spotyka się z trudnym zadaniem, aby np. udanie przełożyć slogan reklamowy lub inny tekst będący grą słowną charakterystyczną dla innego języka niż polski. Chcąc sprostać temu wyzwaniu trzeba wykazać się inwencją twórczą, a także znajomością realiów kulturowych oraz społecznych grupy, do której tłumaczona treść ma trafić. Takie tłumaczenie ma nawet swoją nazwę, jest nią transkreacja, czyli tłumaczenie kreatywne.

Tłumaczenia prawne to kolejna kategoria wymagająca dużego zasobu wiedzy, a także wyczucia, zarówno w zakresie informacji na temat różnych systemów prawnych, jak i czysto językowego. Język prawniczy jest niezwykle skomplikowany, rządzi się swoją, odmienną od zwykłej, logiką i brak zrozumienia jego subtelności może sprowadzić tłumaczącego na manowce. Dodatkowo należy przy tym wszystkim starać się zachować precyzję, by ograniczyć do minimum możliwość interpretacyjną tłumaczonych dokumentów.

Oferta tłumaczeń prawnych

Odmianą pokrewną tłumaczeniom prawnym jest tłumaczenie ekonomiczne (biznesowe). Tutaj także trzeba wykazać się znajomością tematu oraz specyficznego języka przypisanego do działań biznesowych. Ważne jest, aby być na bieżąco z szybko postępującymi zmianami w przepisach, a także z otwierającymi się nowymi rynkami, ich specyfiką oraz wymaganiami. W tłumaczeniu tekstów ekonomicznych istotna jest też daleko posunięta dyskrecja. Wprawdzie tajemnica zawodowa obowiązuje każdego tłumacza, lecz klienci biznesowi oczekują takiego rodzaju poufności, który nawet wykracza poza nią.

Zgodnie ze swoją nazwą, tłumaczenie naukowe dotyczy tekstów naukowych i popularnonaukowych, zarówno w formie artykułów, jak i większych publikacji. W tym przypadku praktycznie ogniskują się wszystkie cechy tłumaczenia specjalistycznego. Przekład musi spełniać najwyższe standardy lingwistyczne oraz merytoryczne, co gwarantują tylko doświadczeni tłumacze będący ekspertami w danej dziedzinie. Bardzo ważną rolę odgrywa też wnikliwa korekta i weryfikacja tekstu, najlepiej jeśli dokonują jej tłumacze mówiący w języku docelowym. Tylko wtedy uzyskamy gwarancję dobrze wykonanej pracy.

W pracy tłumacza przysięgłego wszystkie rodzaje tłumaczeń pisemnych odgrywają ważną rolę. Aby wykonać dobre tłumaczenie nie wystarczy dogłębna znajomość języków, trzeba jeszcze posiadać ogromny zasób wiedzy merytorycznej, której dotyczy tłumaczenie, wykazywać się wyczuciem językowym, dbałością o szczegóły i codzienną sumiennością.

Tłumaczenia konsekutywne

Opisane powyżej rodzaje tłumaczeń (tłumaczenia pisemne: tłumaczenia specjalistyczne, tłumaczenia przysięgłe lub inne rodzaje tłumaczeń pisemnych) nie obejmują jeszcze tłumaczenia kryjącego się pod nazwą tłumaczenia konsekutywnego. Są to po prostu różne rodzaje tłumaczeń ustnych odbywające się na żywo.

Ten rodzaj tłumaczeń jest bardzo trudny i wymaga bardzo biegłego posługiwania się w języku źródłowym jak i docelowym. Bez perfekcyjnej znajomości języka obcego takie tłumaczenia nie mogłyby się odbywać. Podczas tłumaczenia tłumacz znajduje się w niewielkiej odległości od mówcy. Wymaga wysokiej koncentracji i dobrej pamięci.

Szczególnie tłumaczenia konsekutywne wykorzystuje się podczas:

  • spotkań biznesowych,
  • szkoleń,
  • prezentacji,
  • wizytacji zagranicznych,
  • negocjacji,
  • czy konferencji prasowych.

Podsumowanie

Niezależnie od tego, jakie są rodzaje tłumaczeń pisemnych i ustnych, możemy jednoznacznie stwierdzić, że jest to trudne zajęcie i wymaga dużego zaangażowania i wiedzy od tłumacza.

Pamiętajmy! W wyborze tłumaczy czy to w kontekście tłumaczeń pisemnych specjalistycznych, czy zwykłych kierujmy się nie tylko poziomem wykształcenia, ale także pojawiającymi się opiniami. Mam nadzieję, że otrzymaliście Państwo wystarczającą ilość informacji na ten temat, by móc skorzystać z naszych usług.

Potrzebujesz przetłumaczyć dokument?

W ofercie: Darmowa Wycena