Sposoby na naukę języka obcego

Autor: abctlumaczenia
Data publikacji:
Teenager people at the national flags board

Jak powiedział kiedyś Ludwig Wittgenstein “Granice mojego języka są granicami mojego świata.” . Znajomość języka obcego niesie za sobą wiele różnorakich pożytków, otwierając przed nami szereg możliwości nie tylko w kraju ojczystym ale również za granicą. Z jednej strony są to wartości uniwersalne (wyższe) jak w przypadku prezentowanego powyżej cytatu, z drugiej chodzi o zalety czysto praktyczne.

W dzisiejszym, zglobalizowanym świecie bez granic, znajomość języków obcych nie tyle otwiera nowe możliwości, co jest wręcz niezbędnym minimum do świadomego funkcjonowania. Jedną z podstaw jest znajomość języka angielskiego chociażby na poziomie podstawowym. Z czystym sumieniem można powiedzieć, że takie umiejętności zapewniają komfort w dostępie do informacji, rynków pracy oraz innych dziedzin życia.

Zanim jednak poczujemy się swobodnie i bezpiecznie w otaczającej nas rzeczywistości musimy nauczyć się języka. Nie jest to takie trudne jak się wydaje, zwłaszcza jeśli zastosujemy się do kilku, wymienionych poniżej rad. Przygotowaliśmy kilka podstawowych sposobów nauki języka, które będziesz mógł wykorzystać w praktyce.

Sprawdź ofertę naszego biura tłumaczeń

Jak zacząć naukę?

Istnieje wiele metod rozpoczęcia nauki języków. Większość z nich wynika wprost z przyjętej metody nauki,  niektóre mają charakter ogólny, jednak nie ma jednej, złotej zasady, która regulowałaby ten proces i dawała stuprocentową pewność, że nauczanie języka będzie skuteczne. Mimo to, można pokusić się o wymienienie kilku aspektów nauczania, które wydają się niezbędne. Po pierwsze musimy wiedzieć dlaczego chcemy zdobyć taką umiejętność, czyli posiadać motywację. Dzięki temu nasz zapał, który na pewno niejednokrotnie będzie ulegał zmianom, nigdy do końca nie wygaśnie i nie odpuścimy po pierwszych chwilach zniechęcenia. Następną cechą, którą musimy się wykazać jest systematyczność. Niezależnie od wyboru systemu pozyskiwania umiejętności, czy techniki należy zapewnić sobie czas, by móc przyjmować i utrwalać wiedzę regularnie, bez zbędnych przerw, które rujnują każdy proces edukacji. Ostatnią rzeczą, o której warto wspomnieć jest wyznaczanie sobie kolejnych etapów pracy. Właśnie tak możemy co jakiś czas dokonywać weryfikacji swoich umiejętności, jednocześnie uzyskując potrzebną w trakcie zdobywania wiedzy nagrodę w postaci kolejnych, zaliczonych faz zdobywania umiejętności. Dopiero uczeń uzbrojony w powyższe atrybuty może przejść do bardziej szczegółowych zaleceń.

Zrób swoją listę ze słowami

Rozpoczynając naukę, np. języka angielskiego, warto sobie przygotować listę ze słowami, które uważamy za najbardziej przydatne. Oczywiście lista ta będzie wyglądała różnie, zależnie od tego do czego zamierzamy używać tej umiejętności, lecz powinny znaleźć się na niej słowa charakterystyczne dla danego języka, pojawiające się niemal w każdym zdaniu.  Dla przykładu można wymienić następujące kategorie słówek: zaimki osobowe (ja, ty, on, ona, my, wy, oni), zaimki dzierżawcze ( mój, pana/pani, jego, jej), zaimki pytające (kto?, co? kiedy?, gdzie?, ile?, dlaczego?), podstawowe liczebniki (od 1 do 10), spójniki (ale, bo, i, więc, ponieważ) i inne słowa wytrychy, bez których trudno się komunikować, typu: tak, nie, to, tam, tu, kto, co, coś, nic, zawsze, nigdy, nikt. Podobnego wyboru trzeba dokonać mając na uwadze inne części mowy (czasowniki, rzeczowniki, przymiotniki). Dysponując taką listą możemy krok po kroku utrwalać zapisane na niej listę wyrażeń.

Przyklejanie karteczek

W ten prosty i skuteczny sposób możemy wzbogacić każdą wybraną metodę zdobywania wiedzy, którą stosujemy, jedną z nich jest właśnie nauka języka obcego. Wystarczy zapisywać trudne słowa i wyrażenia na karteczkach i przyklejać w widocznych miejscach, tak żeby bez problemu i przy okazji wykonywania różnych czynności je powtarzać. Dodatkowo można okleić różne przedmioty, które mamy w zasięgu wzroku i za każdym razem, kiedy na nie spojrzysz, będziesz miał  szanse zapamiętania i zwiększenia skuteczności nauki języków.

przyklejanie karteczek ze słówkami

Powtarzamy, czyli systemy powtórzeń w interwałach

Podstawą tej metody jest ciągłe powtarzanie zapamiętanych treści. Od tego ile i jak często będziemy powtarzać wyuczone słowa i wyrażenia zależy to, w jakim tempie będziemy go przyswajać. Codzienne powtarzanie możemy podzielić umownie na dwie podstawowe odmiany: analogową i cyfrową. W pierwszej z nich używamy przedstawionych powyżej listy słów i karteczek, a także fiszek. Na rynku dostępnych jest wiele wydawnictw naukowych dotyczących nauczania języków, wśród z nich znajdujemy także fiszki, czyli wydrukowane karteczki ze słowami i wyrażeniami w danym języku obcym, które są pogrupowane w różnych kategoriach, takich jak np. czas, części ciała, dom, państwo, rodzina, kolory, ruch, transport i wiele innych. Metoda polega na powtarzaniu i zapamiętywaniu poszczególnych treści i grupowaniu ich według stopnia zaawansowania. W ten sposób oszczędzamy czas i energię, skupiając swoją uwagę na tym, czego najbardziej potrzebujemy. W przypadku cyfrowej wersji powtórzeń rzecz ma się z grubsza podobnie, z tą różnicą, że cykle powtarzania, kontroluje nam program komputerowy, który za pomocą algorytmu wyznacza ile i jakie powtórki musimy zrobić. Do najbardziej popularnych zaliczyć można oparty na dwóch metodach (Active Recall Testing (aktywne przywoływanie) i Spaced Repetition System (powtórki w interwałach) ) program Anki. Dzięki wykorzystaniu najnowszej technologii edukacja staje się coraz bardziej efektywna.

Słówka i wyrażenia powtarzamy głośno!

Skoro już tyle wiemy o tym, jak ważne jest powtarzanie warto sobie uświadomić, że najbardziej efektywne jest powtarzanie na głos. Wymawiając głośno wyuczone frazy łatwiej je zapamiętujemy, a dodatkowo, utrwalamy wymowę.

Wypróbuj shadowing, czyli wyższa szkoła powtarzania

Ta metoda nauczania została wymyślona przez Alexandra Arguelles’a i oznacza ni mniej, ni więcej, tylko naśladowanie. W skrócie, chodzi w niej o to, by korzystając z przygotowanego podręcznika oraz nagrania z udziałem lektora wsłuchiwać się w jego głos, a następnie powtarzać za nim usłyszany tekst. Technika ta ma wiele zalet, gdyż oprócz nauki słownictwa pozwala wczuć się i zrozumieć melodię oraz intonację danego języka obcego, a tym samym, mówiąc kolokwialnie, zanurzyć się w nim całkowicie. Już sam fakt, że uczeń wyłącznie słucha i mówi, czyli wykonuje czynności fundamentalne, sprawia, że jest to metoda niejako naturalna. Nie bez powodu w dyskusjach wokół niej przywołuje się proces zdobywania takich umiejętności przez dzieci, które właśnie w ten sposób nabywają kompetencje komunikacyjne.

lekcje języka z udziałem dzieci

Oryginalne metody

Wśród rozlicznych metod edukacji kilka wydaje się zupełnie niezwykłych. Metoda Total Physical Response (reagowanie całym ciałem) stosowana jest najczęściej w edukacji szkolnej, czyli w pracy z dziećmi. Polega na włączaniu całego ciała w proces poznawania nowego słownictwa oraz całych struktur językowych. Uczeń wykonuje polecenia nauczyciela i wykonując ruchy powtarza zasłyszane, pasujące do nich zwroty. Metoda ta przybiera formę zabawy, co ma duże znaczenie dla jej skuteczności wśród dzieci.

Kolejnym z ciekawych sposobów, jest nauka języków przez sen. Choć jej skuteczność nie jest ostatecznie udowodniona, to nie brak chętnych z niej korzystających. Zapewne wynika to z faktu, że metoda ta nie wymaga wielkiego wysiłku, wszak słuchanie przez sen kolejnych lekcji nie powinno nikomu sprawiać problemu.

Języka można też uczyć się poprzez słuchanie utworów muzycznych z tekstem w interesującym nas języku. Osłuchując się z daną mową nabywamy coraz większe umiejętności. Dobrym pomysłem wydaje się połączenie tej metody z inną, czyli uczeniem się podczas wykonywania ćwiczeń fizycznych, najlepiej w trakcie biegania. Nasz mózg dzięki aktywności fizycznej i kontaktowi ze świeżym powietrzem jest bardziej wydajny i lepiej przyswaja wiedzę.

słuchanie muzyki

Klasyczne metody nauki

Oczywiście nie musimy uczyć się samodzielnie, zawsze można skorzystać z bogatej oferty edukacyjnej w tym zakresie. Istnieje wiele szkół językowych, kursów, gdzie wyspecjalizowane kadry zadbają o to byśmy nauczyli się języka. Znajdziemy w nich cały przekrój metod, od najbardziej tradycyjnej metody gramatyczno-tłumaczeniowej, poprzez kontakt z native speaker’em i metodę bezpośrednią, na innych, w tym metodzie kognitywnej, skończywszy. Możemy uczyć się indywidualnie, bądź w grupach, w domu lub w szkole, intensywnie, lub z mniejszym zaangażowaniem. Oprócz tego są liczne wydawnictwa specjalistyczne, które oferują podręczniki, artykuły, teksty i wszelkie pomoce zawierające kompletną wiedzę językową przydatną do nauki języka . Bardzo ważną rolę edukacyjną odgrywają nowoczesne technologie, jak internet, czy aplikacje na smartfony. Za ich pośrednictwem możemy ułatwić sobie naukę, zdobyć nową wiedzę oraz łatwo i szybko ją zweryfikować. E-learning zdobywa coraz większą popularność. Znakomitą metodą jest wyjazd do innego kraju, gdzie próbując się komunikować na co dzień, nabywamy podstawowe umiejętności.

Uczmy się języków, a odkryjemy nowe światy!

Jak widać, istnieje mnóstwo metod zdobywania umiejętności porozumiewania się w danym języku. Każdy z nas może sobie wybrać jeden lub więcej, które mu najbardziej odpowiadają. Jeśli interesuje Cię angielski, niemiecki, włoski, hiszpański, rosyjski, węgierski, czy jakikolwiek inny droga do jego nauki stoi otworem, wystarczy tylko chcieć! Każdy nowy uczeń znajdzie swój system, metodę edukacji, która zapewni mu odpowiedni poziom przyswajania wiedzy językowej. Dzięki temu świat stanie się dla Was bliższy i bardziej zrozumiały, a także zwiększycie swoje możliwości zawodowe. Jest to również wielka przygoda intelektualna, która zaskakuje przez cały czas jej trwania, czyli w zasadzie zawsze, gdyż nigdy się nie kończy. Poprzez języki obce poznajemy inne kultury, rodzaje spojrzenia na świat i uczymy się myśleć inaczej niż dotychczas, słowem otwieramy się na nową rzeczywistość. Znając języki obce łatwiej jest podróżować i na własne oczy obserwować to, czego wcześniej nie znaliśmy. Wreszcie, nauka języków znakomicie wpływ na nasz mózg, który dzięki stymulacji ma szansę na ciągły rozwój.

Potrzebujesz przetłumaczyć dokument?

W ofercie: Darmowa Wycena